Norsk lakseoppdrett har i lang tid vært preget av rask innovasjon og høy aksept for risiko – som til tider har gått sterkt ut over fiskevelferden.

Vedvarende høy dødelighet er i stor grad et resultat av gjentatte forsøk på å kontrollere lakselusens stålgrep. Avlusing med røff håndtering av allerede syk og påkjent laks medfører sterk lidelse.

Tilstandene blir ikke bedre heller. Flere oppdrettslaks enn noen gang – hele 54 millioner – døde en for tidlig død i 2021.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Vil det være mulig å redusere dødeligheten i norsk fiskeoppdrett gjennom offentlig regulering, uten at dette går på bekostning av videre produksjonsvekst?

Dette er spørsmålet som Dyrevernalliansen har gitt Menon Economics i oppdrag å utrede.

Samfunnet og fisken vil tjene på det

Svaret kom i form av en rapport som vurderer hvordan oppdretterne vil tilpasse seg dersom lavere dødelighet er et krav for å oppnå fremtidig vekst, og hvilke konsekvenser dette vil få for samfunnet.

Hele 60–70 prosent av selskapene har lavere dødelighet enn gjennomsnittet, og noen få har betraktelig høyere dødelighet enn andre. Gjennom en rekke intervjuer, blant annet med to oppdrettere med lavere dødelighet enn andre, presenteres en rekke tiltak, som ikke krever stor omlegging, men snarere investeringer i personell, teknologi og kapasitet.

Les også: Dyr lider og dør for din skjønnhet

Konklusjonen er at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å regulere oppdrettsselskapenes vekst basert på dødelighet, slik Dyrevernalliansen arbeider for. Det vil ikke hindre vekst i næringen, men vil likevel gi en betydelig reduksjon i dødeligheten.

Med andre ord, fisken vil få det bedre, og samfunnet vil tjene på det.

Mange har tatt til orde for at fiskevelferd må inntas som et kriterium for vekst, men Sjømat Norge trenerer fremgangen. I rapporten viser vi at regulering av fiskevelferd er mulig og lønnsomt.

Nå er det opp til myndigheter og næring å vise at det er vilje til å få bukt med problemene og gjøre reelle forbedringer for fiskevelferden.