Nylig skrev Are Søberg innlegget «Hamars statsstøttede anti-antirasister». Der kommenterer han prosjektet «Kritisk undersøkelse av rase og rasisme» i lærerutdanning som nettopp mottok støtte fra Forskningsrådets Kompetanse- og samarbeidsprosjektprogram.

En slik støtte innebærer at prosjektet følger de formelle, metodiske og etiske kravene som nasjonale og internasjonale forskningsorganer og institusjoner stiller til slike prosjekter.

Søbergs påstand er at konklusjonen om prosjektet allerede er kjent. Dette tilbakeviser vi gjennom å forklare hva egentlig prosjektet går ut på, og hvorfor det er viktig.

Les Are Søberg sitt innlegg her: Hamars statsstøttede anti-antirasister

Hvorfor prosjektet er viktig

Vårt prosjekt har fem mål:

  1. Kartlegge kunnskap, utfordringer og strategier blant lærere i lærerutdanning, og lærerstudenter, i forbindelse med undervisning over temaer knyttet til rase og rasisme.
  2. Utvide forståelsen av begreper og teoretiske rammeverk slik at lærere og lærerstudenter bedre kan arbeide med tema om rase og rasisme i utdanning og samfunn.
  3. Utvikle kunnskap om hvordan lærerutdanning kan bruke museer som alternative undervisnings- og læringsarenaer for å lære om temaer knyttet til rase og rasisme i samfunn.
  4. Utforske om og hvordan bruk av Virtual Reality (VR) i undervisning og læring kan bidra til økt innsikt i hvordan rase og rasisme kommer til utrykk i hverdagen i utdanning, skoler og samfunn. Målet er å ufarliggjøre temaer og å utvikle profesjonelle dialoger og et språk for å jobbe med slike utfordringer.
  5. Bidra til utvikling av forskningsbasert kunnskap basert på erfaringer fra lærere og lærerstudenter med minoritets bakgrunn.

Prosjektets primære mål er altså å utvikle forskningsbasert kunnskap om hvordan lærerutdanningene kan gi lærerne kompetansen de trenger for å identifisere, forebygge og motarbeide rasisme i utdanning og samfunn.

Prosjektet er et svar på tidligere forskning som viser behovet for denne kompetansen og at lærerstudenter får ikke god nok kompetanse, faglig språk eller trygghet for å kunne jobbe med temaer og ideer om rase i samfunnet generelt, og rasisme i skolen mer konkret.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

For å dekke dette behovet er prosjektet tverrfaglig og bredt sammensatt. Dette innebærer at forskere og fagfolk fra ulike fagtradisjoner og deler av samfunnet deltar i prosjektet. Prosjektgruppa består av historikere, museumsforskere, pedagoger, samfunnsvitere, kjønnsforskere, statsvitere, spillutviklere med flere.

I dette prosjektet samarbeider forskere også med erfarne fagfolk fra ulike deler av samfunnet om samfunnsutfordringer knyttet til temaer som inkludering, mangfold, hvithet og anti-rasisme, antisemittisme, nasjonale minoritetstemaer.

Elverum kommune, Norsk Utvandrermuseum, Randsfjordsmuseet, Glomdalsmuseet, og Dembra Nansen er blant samarbeidspartnere i prosjektet. Samarbeidet er forventet å skape synergieffekter som gjør at veien mellom forskning og målgrupper blir kortere og gjensidig.

Lærere skal føle seg trygge

Vi vil understreke at temaer knyttet til rase, hvithet og rasisme er sensitive og tabubelagte temaer i vårt samfunn og tid som skaper usikkerhet blant lærere, lærerstudenter og de fleste av oss, nettopp fordi det eksisterer alt for lite kunnskap om disse temaene.

Les mer fra Norsk debatt her

Derfor er det både på høy tid og viktig at det utvikles forskingsbasert kunnskap om dette, slik at lærere kan kjenne seg trygge i håndteringen av slike komplekse og sensitive tematikker.