En åpenbar arena for undervisning om porno er skolenes seksualitetsundervisning. Dette støttes av direktør i Medietilsynet, Marit Velsand, som etter utgivelsen av undersøkelsen «Barn og medier 2022» etterlyser seksualitetsundervisning som i større grad også omfatter porno.

Les også: Pornostjerne: «Jeg ville ikke ha ekstrem-sex, men gjorde alt.» Nå vil norsk sexolog ha «statlig porno» (+)

I undersøkelsen fremgår det at nærmere fire av ti 13 til 14-åringer får reklame for porno på nett. Videre viste den at over halvparten av 13 til 18-åringer som har sett porno på nett, så det første gang før de fylte 13 år.

Å snakke om porno i klasserommet betyr ikke å rette pekefingre eller kommentere at det «bare er skuespill», men som med all annen læring, fokusere på kritisk refleksjon og læringsfremmende dialog.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Som lærer og underviser i seksualitet er det viktigste for meg at elevene opplever meg som en de kan snakke med om ubehagelige opplevelser på nett. For at den samtalen skal kunne finne sted, er det essensielt at pornobruk ikke blir forbundet med skam eller skyldfølelse.

For de aller færreste vil verken pornoreklame eller pornobruk være skadelig. De fleste ser på det fordi de er nysgjerrige, og eller fordi de liker det.

Samtidig vet vi at noen kan internalisere det de ser i porno, og stille urealistiske og direkte farlige krav til egen kropp og seksualitet, både når de er alene og i relasjon med andre.

For eksempel vet vi at en del porno inneholder grove voldsscener og glorifiserer overgrep. Dette gjenspeiles i Redd Barnas rapport «Et skada bilde på hva sex er», der de unge forklarer at de har deltatt i seksuelle handlinger de oppfattet som krenkende, grenseoverskridende og smertefulle, fordi de var redde for å gi et «dårlig inntrykk».

Les også: Får sex-spørsmål fra hele landet – hjelper Nettavisens lesere hver uke

Det finnes også eksempler. Blant annet Agder-saken fra 2021, der det ble slått alarm om grove overgrep mellom unge og pornobruk fikk deler av skylden. Det er alvorlig at unge kjenner på et slikt press, og det er vanskelig å utelukke porno som en medvirkende årsak.

Derfor må vi løfte nivået på seksualitetsundervisningen i norske klasserom, og starte samtalen om seksualitet og porno tidlig.

Les også: Kondombruk og ansvarsfraskrivelse

En alderstilpasset seksualitetsundervisning innenfor trygge rammer, som inkluderer porno, kan lede til økt bevisstgjøring rundt hva som er ulovlig, krenkende eller grenseoverskridende.

Slik undervisning kan lett forankres i læreplanene, og burde være en integrert del av undervisningen som gjentas jevnlig gjennom skoleløpet.

Vi vet også at elever gjerne vil lære mer om seksualitet, og at hvis ikke foresatte, undervisere og andre trygge voksne stiller opp i opplæringen, så gjør de det selv. Og da er porno ofte først på listen.