Stadig flere tar til orde for en kontrollert utfasing av norsk olje- og gassindustri. Det er bra. Men vi må også snakke om hva vi skal leve av etter oljen. Norge trenger en «Green Deal»!

I 2019 foreslo de amerikanske politikerne Ed Markey og Alexandria Ocasio-Cortez en «Green New Deal» for USA. En detaljert plan for hvordan USA skulle lykkes med den grønne omstillingen gjennom investering i nye, grønne næringer og massiv satsing på fornybar energi. Senere samme år kom også EU med sin egen grønne vekststrategi.

Nå er tiden overmoden for at Norge gjør det samme. Vi er nødt til å legge en plan for hvordan vi skal lykkes med den grønne omstillingen. Hvis ikke blir vi hengende enda mer etter resten av verden både økonomisk og miljømessig.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Tiden er inne

Det er liten tvil om at tiden er inne for å fase ut olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel. «Fossile brensler kveler menneskeheten» uttalte FNs generalsekretær etter at FNs klimapanel tidligere i år la frem sin tredje delrapport, som i detalj viser hvor ødeleggende klimaendringene er for menneskers liv, økosystemer og biologisk mangfold.

Vi har rett og slett ikke tid til å vente lenger. Flertallet på Stortinget bør umiddelbart gå sammen om å lage en «Green Deal». En plan for hvordan Norge skal lykkes med den grønne omstillingen, inkludert en utfasing av petroleumsvirksomhet og massiv satsing på fornybar energi. Det vil både være gunstig for klimakrisen og den norske økonomien på sikt.

Norge må plukke ut noen grønne industriområder vi vil satse på. Vi har et kjempepotensiale innenfor for eksempel vindkraft til havs som vi må utnytte. Kanskje vi skal se nærmere på muligheten for utvinning av thorium?

Jeg har ikke alle svarene - men det er skremmende å være vitne til at Norge ikke ser ut til å ha noen klar plan for den grønne omstillingen.

Grønt innenlands investeringsfond

Vi har et oljefond på godt over 11. 390 milliarder. Hva om vi satt av én prosent av det til et grønt, innenlands investeringsfond som kunne investert i nye, grønne næringer her hjemme?

Kunnskapen, teknologien og viljen til å utvikle nye grønne næringer i Norge er i aller høyeste grad til stede. Det som mangler er politisk vilje til å satse og investere. Sånn kan det ikke være lenger hvis Norge skal unngå å havne enda mer bakpå i det grønne skiftet.

Les mer fra Norsk debatt her

Vi er nødt til å komme oss vekk fra oljeavhengigheten. Norge må legge en plan for å lykkes med den grønne omstillingen - vi trenger en «Green Deal».