Premisset hans bygger på at jeg tidligere har blitt dømt for å beskrive teologiske og empiriske fakta.

Når vi i dag kan konstatere at politiet har avstått fra å tiltale meg for over 100 taler de siste tre år, skyldes dette at statsmakten vet at det SIAN sier er teologiske og empiriske fakta.

Det er i utgangspunktet tillatt å si ting som er sant, også når sannheten påvirker tilhørerens følelsesliv negativt.

DETTE ER SAKEN: Hvorfor straffeforfølger ikke politiet SIANS rasistiske ytringer?

Det er lett å forstå at Osman ikke aksepterer norske menneskeskapte rettsprinsipper. I islam er det Allahs vilje (koranen) som setter premissene for hva som er lovlig og ulovlig, godt og ondt. Jeg er «ond» etter islams etikk, fordi jeg motsetter meg islams politiske ambisjoner.

Når Osman hevder at «Om rasismeparagrafen ikke anvendes i saker som dette kan muslimer miste tillit til det norske rettsvesenet», tilslører han at de koranen definerer som muslimer ifølge islams eget rettskildehierarki ikke har noen plikt til å respektere det norske rettsvesenet. Islamsk Råd Norge har bekreftet at sharia står over grunnloven.

LES OGSÅ: SIAN-leder dømt til betinget fengsel for hat-ytringer

Det er et faktum at islam ikke tillater at «vantro» har politisk, administrativ eller militær makt over muslimer på permanent basis. Muslimer har kun en forpliktelse til å akseptere ikkemuslimsk statsstyrelse som en midlertidig ordning inntil islam er sterk nok i området til å ta den politiske og militære makten.

Statsmakten har intet å tjene på å underkaste seg og fremme agendaen til de som har en politisk målsetning om å erstatte den med noe dårligere. Det er min politiske oppfatning at de som ønsker å erstatte vestlige frihetsverdier med sharia må relokaliseres til opprinnelsesland.