Politikk bør bli et fag i skolen der unge lærer om de ulike aktørenes posisjoner og argumentasjon.

Jeg har alltid blitt fortalt at grunnen til at vi er på skolen er for å forberede oss elever best mulig til «voksenlivet». Men hva er det som skjer når man blir voksen? Jo, man kjører bil, kjøper alkohol og ikke minst skal man stemme! Derfor er det viktig at vi unge lærer om de ulike partiene på stortinget, hva de representerer, hvilke beslutninger som tas og hva det betyr for oss.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Vi lever i en tid der politikk og krig er en sentral del av det vi hører om i vår hverdag.

Det første du hører og ser når du skrur på TV-en er Putin som truer med atomvåpen, og hva ulike politikere mener om strømkrisen. Dette er saker som faktisk kan få store konsekvenser for min generasjon.

Det er særdeles viktig at vi forstår de avgjørelsene som blir tatt nå og fremover. Det har betydning for vår framtid.

Politikk som fag i skolen er noe vi bør ha helt ned til femte trinn. Det er viktig å lære ungdom og barn hvordan man kan engasjere seg i sin hjertesak. I politikkfaget skal det ikke kun snakkes om partipolitikk, men også andre organisasjoner og interesseorganisasjoner, og hvordan de kan operere for et bedre felles samfunn.

I dette faget kan man ha gode tverrfaglige samarbeid med samfunnsfag eller engelsk når man for eksempel lærer om internasjonal politikk.

Selv om langt flere unge stemte ved det forrige stortingsvalget 2021, var det fortsatt 36 prosent av personer mellom 18–25 som ikke stemte. Dette tilsvarer rundt 160.000 kvinner og menn- Det er altfor mye.

Jeg mener at målet er at alle skal ta del i samfunnet og være aktive medborgere. 100 prosent av norske stemmeberettigede burde stemme under valget.

Les mer fra Norsk debatt

For meg virker grunnen til at vi ser for få stemmer, helt åpenbar. Det er fordi elever ikke har nok kunnskap om hva de forskjellige partiene mener og hvordan det påvirker dem selv.

I fagfornyelsen under Demokrati og medborgerskap står det at eleven skal få erfaring med demokrati i praksis for å kunne påvirke og medvirke til samfunnsutforming og hvordan man kan være en aktiv medborger. Dette er noe som kunne passet perfekt til politikkfaget.

Det er viktig at vi unge lærer mer om politikk, slik at vi kan mer om samfunnet rundt oss. Ja til politikk som fag på skolen!