Norske myndigheter har i flere tiår forsøkt å kontrollere cannabismarkedet med virkemidler som straff og forbudspolitikk, med mål om å utrydde all bruk av cannabis.

Gjennom å systematisk stigmatisere og utsette brukere for trussel om straff skulle folket skremmes bort fra tanken om å prøve cannabis. Fungerte det? 27 prosent av den norske befolkningen som er mellom 16–64 år oppgir i 2021 å ha prøvd cannabis.

En økning fra de 23 prosentene som oppga det samme det samme i 2018, ifølge SSB. Mer enn en av fire nordmenn oppgir altså å ha prøvd cannabis. Mulig er det snakk om enda flere da man ikke kan vite hvor ærlig folk svarer når de bes om å rapportere om egne lovbrudd.

Forbud og straffepolitikk forebygger ikke bruk, men det er langt ifra den eneste mangelen man finner med dagens cannabispolitikk. Vi vet også at straffepolitikken skader, at den rammer skjevt og at det er de mest ressurssvake og etniske minoriteter som blir hardest rammet.

Samtidig blomstrer det illegale markedet for cannabis.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Tilgangen på cannabis har aldri vært større enn i dag. En teknologisk utvikling de siste 20 årene har forandret samfunnet vårt på omtrent alle mulige måter og cannabismarkedet er intet unntak. Cannabis omsettes via teknologiske plattformer som sosiale medier og krypterte meldingstjenester.

I Finland kjøper en av fem brukere sin cannabis online, ifølge det europeiske overvåkingssenter for narkotika. Også i Norge kan man få cannabis sendt rett hjem via posten, både fra innland og utland.

På det illegale markedet er det heller ingen som kontrollerer hvem som kjøper, eller selger. Ingen aldersgrense som regulerer at de som omsetter og forbruker er gamle nok. Det eksisterer heller ingen kontroll på hva cannabisen inneholder, eller hva slags styrkegrad den har. Det florerer med påstander om at dagens cannabis er mange titalls ganger sterkere enn for 10–20 år siden med tanke på THC-innhold.

Tall fra det europeiske overvåkingssenter for narkotika viser at beslaglagt hasj i EU-sonen en gjennomsnittsstyrke på 21 prosent, mens cannabis-blomst som regel har en styrkegrad på 7–14 prosent THC. Det er verdt å nevne at i tillegg til EU-sonen rapporterer også Tyrkia og Norge til denne forskningen.

Styrkegraden har altså ikke eksplodert, men mer potent cannabis er nok mer tilgjengelig. Mulig er det at man i Norge finner oftere cannabis med høyere styrkegrad fordi kjøpekraften i befolkningen er høy og generelt fordi det lønner seg å smugle mer potente varer fordi det gir større gevinst og tar mindre plass å smugle.

Vi vet også de som står for den desidert største omsetningen av cannabis er brukere som bruker ofte og disse har ofte høy toleranse.

For å oppsummere har ikke forbud og straffepolitikken hatt noen reell forebyggende effekt på bruk av cannabis i samfunnet. Bruk øker, tilgjengelighet øker og det som blir mer tilgjengelig er cannabis med høyere styrkegrad.

Et paradoks er det at de som ønsker status quo nevner disse faktorene som argument for å videreføre den feilslåtte politikken.

Samtidig er verden utenfor Norges grenser i endring. Snart legaliserer Europas største økonomi cannabis, nemlig Tyskland. Det er ikke utenkelig at Italia og Frankrike snart følger etter. Danmark er nesten garantert å følge etter, det er bare spørsmål om når. Flertallet i den danske befolkningen støtter statlig regulering av cannabis.

Til og med arkitektlandet bak krigen mot narkotika er i ferd med å gå i retrett når president Joe Biden benåder cannabisdømte på føderalt nivå og oppfordrer guvernører i USA til å følge etter i landets stater. Biden anerkjenner også stater som har legalisert cannabis og har tatt til orde for å fjerne cannabis fra listen som definerer cannabis som farlig, med høy fare for avhengighet og uten medisinsk verdi.

Norske myndigheter har hittil mislyktes i å kontrollere cannabismarkedet fordi kontrollforsøket har hatt feil fokus.

Legalisering handler om å ta kontroll over det som kan kontrolleres: Hvem som får kjøpe, hva man får kjøpe, hvor og når. I tillegg vil et lovlig marked for cannabis flytte milliarder av norske kroner bort fra organiserte kriminelle og over til det offentlige.

Fornuftig regulering kan gi skadereduksjon og ikke minst gi brukere av cannabis bedre livskvalitet.

Legalisering kommer til Norge enten med Kiel-fergen eller danskebåten. Norske politikere bør forberede seg på dette, ved å tenke ut nye og bedre løsninger for cannabismarkedet. Dersom målet er kontroll, er legalisering eneste løsning. Så får vi heller ta debatten om hvordan den norske modellen skal se ut.

Les mer fra Norsk debatt