Gatelagene i Norge har i mange år vist hvilken fantastisk kraft fotballen har for mennesker som sliter med rus og utenforskap. Derfor kan vi med stolthet si at en tildeling av TV-aksjonen til Fotballstiftelsen og Idretten Skaper Sjanser vil bety nye muligheter for tusenvis av våre mest sårbare.

Utenforskap med bakgrunn i kriminalitet og rus har store omkostninger både for enkeltmennesker og samfunnet. Gatelagene gir mestring, mål og muligheter for varig endring.

I 2021 var 1054 spillere registrert på trening hos ett av gatelagene i Fotballstiftelsen. 203 spillere på gatelag, altså nær 20 prosent, kom seg i løpet av fjoråret ut i lønnet arbeid, skole eller arbeidstrening. Og dette midt i en pandemi.

Historien om gatelagene startet med en enkelt klubbs initiativ for 11 år siden, da Fredrikstad etablerte Norges første gatelag. Siden den gang har gatelagene vokst til å bli en kraftfull organisasjon som snur menneskers hverdag.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

I dag teller Fotballstiftelsen 28 gatelag, alle etablert i robuste norske klubber. I juni kommer klubb nummer 29 på banen. Aktiviteten vokser år for år. Resultatene skapes dag for dag.

Gjennom faste aktiviteter forandres menneskers liv fra håpløshet til struktur. Fra frykt til lek og konkurranse. Fra utenforskap til en plass på laget. En plass på det stolteste vi har i by og land, fotballklubben. Enten den heter Bodø/Glimt, Brann, Viking, Rosenborg, Start eller Vålerenga.

Det er med stolthet og tydelig stemme vi i Norges Fotballforbund heier på gatelagene. Vi heier på klubbenes vilje til å gjøre noe mer enn å levere sportslige prestasjoner for topplaget. Viljen til å endre menneskers liv. I noen tilfeller også redde andre menneskers liv. Dører og muligheter åpnes gjennom å inkludere og motivere, gjennom å ta den enkelte på alvor og bidra til bedre fysisk form.

Dessverre sliter mange med rusproblemer. Jeg kjenner noen. Du kjenner noen. Dette angår oss alle.

Min entusiasme og uforbeholdne støtte til Fotballstiftelsen og gatelagene handler om gleden over hvilken kraft som finnes i fotballen.

Les også: En fotballpresident å være stolt av

Hvilke muligheter som ligger der. Det er det inkluderende arbeidet som gjøres hver dag, de 5000 rusfrie timene som skapes hver eneste uke, som avgjør.

Muligheter som de siste årene også er adoptert av andre idretter i etableringen av «Idretten Skaper Sjanser» (ISS). Sammen har Fotballstiftelsen og ISS nå søkt TV-aksjonen for 2023. Vi vet de er en god kandidat. En TV- aksjon vil åpne for helt nye muligheter for noen av de som sliter mest i samfunnet vårt.

Les mer fra Norsk debatt

I 2019 gjennomførte Universitetet i Sørøst-Norge en studie av gatelagene «Recovery på banen». Studien peker blant annet på at gatelagene er et svært godt ettervernstilbud med recovery-effekter hvor deltakerne opplever håp for en tilværelse med nye rammer for verdighet og myndighet over eget liv. Som støtte for TV-aksjonssøknaden skriver de samme forskerne: «Norske kommuner og lokalsamfunn trenger nye modeller og nye grep for å møte framtidens velferdsutfordringer. Fra et ganske godt utsyn over feltet, mener vi det er god grunn til å hevde at den måten norske fotballklubber møter noen av samfunnets mest sårbare mennesker på, sammen med stedets ulike tjenester, viser vei mot en ny praksis. Dette arbeidet fortjener all den støtte og oppbacking det kan få».

Gatelagsprosjektet er så skalerbart som det må være for å kunne treffe mennesker som må jobbe hardt for å gjenvinne struktur i livet. Forutsetningen er robust og trygg finansiering. Forutsigbarhet er avgjørende for en så sårbar gruppe.

Økonomisk skjedde det et løft da Fotballstiftelsen og «Idretten Skaper Sjanser» ble innlemmet i statsbudsjettet for 2022. Dette ga viktig forutsigbarhet som må fortsette og økes i takt med veksten av antall lag. En tildeling av TV-aksjonen åpner helt nye muligheter. Muligheter til å utvikle nye prosjekter, flere lag. Men det viktigste av alt: Muligheter for en ny hverdag for tusenvis som kan ønskes velkommen til en modell som virker.

En vei ut av rusen og tilbake til banen og samfunnet.