Feil på sporvekslere. Brann i et koblingshus. Jordfeil med strømmen. Deler som må skiftes på Oslo S. Kjøreledninger som faller ned. Signalfeil. Passasjerer som må evakueres. Innstilte avganger. Reisende som fryser på perrongen mens de venter på alternativ transport.

I desember har ingenting gått på skinner.

Mandag 12. desember sto to togsett fast inne i Romerikstunnelen. 500 passasjerer måtte vente i fire timer i mørket før de kom seg videre. Onsdag 14. desember toppet det seg. Det var problemer med Østfoldbanen, Follobanen, Drammenbanen, Askerbanen og Rørosbanen samtidig. Siden har problemene fortsatt.

Slik feil vil det bli flere av de neste årene.

Det er Bane NOR som daglig må svare i mediene. Selv om noen feil ligger hos dem, har de langt fra skylda for alle problemer. Det har Stortinget. I flere år er det brukt for lite penger på vedlikehold. Nå ser vi resultatet.

Les også: Kim har flyttet inn på kontoret på grunn av togproblemene

Mangler milliarder

1, 2 milliarder kroner. Det er hvor mye vedlikeholdsetterslepet på jernbanen vil øke i 2023 alene. Ved utgangen av 2023 vil det trengs svimlende 26, 3 milliarder kroner for å fornye jernbaneinfrastrukturen vi allerede har.

Tallene er ikke noe Rødt har regna seg frem til. Opplysninga kommer fra Bane NOR etter at regjeringa la fram statsbudsjettet for neste år.

Etter tur har opposisjonspartiene denne høsten frem sine alternative budsjettforslag.

Å vedlikeholde det vi allerede har, er systematisk blitt prioritert ned.

Hvorfor er det viktigere for Høyre å bygge ut E16 til motorvei hele veien fra Hamar til Trondheim enn å vedlikeholde kjøreledninger og sporvekslere på samme strekning?

Les også: Det er et trist Norge jeg nå feirer jul i

De må selv svare for hvorfor. Faktisk foreslo Høyre å bruke 200 millioner kroner mindre på vedlikehold av jernbane enn regjeringa. Det er mye å si om det forslaget, men spesielt ansvarlig er det ikke.

I Rødt gjorde vi det ansvarlige. Først prioriterte vi penger til vedlikehold i budsjettforslaget vårt. Deretter satte vi av penger til annet.

Men opposisjonens ulike forslag er for lengst nedstemt. Så hva blir faktisk bevilget?

Pengene kom aldri

Budsjettforliket til Ap, Sp og SV er banket gjennom i Stortinget i ukene før jul. Heller ikke der kom det noen gave på forskudd til pendlere.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Hver krone for lite betyr flere innstilte og forsinkede tog. Ikke bare i 2023, men også hvert år etterpå.

Det betyr flere mørke morgener på perrongen for pendlere på Lørenskog, Lier og Langhus.

Det betyr mer buss for tog når noe går galt for reisende fra Vestfold, Innlandet eller på Bergensbanen.

Ingen politiker kan klippe snorer for et tog som går når det skal.

Men for alle som er avhengige av jernbane for å komme seg på jobb eller hjem til jul, er det helt nødvendig.

Da må vi bevilge nok penger til det kjedelige vedlikeholdet.