(Haugesunds Avis): I disse dager prydes sosiale medier med bilder av stolte foreldre og karakterkort! Det skal være lov å skryte av de som jobber for karakterene sine. Samtidig jobbes det for alle karakterer på skalaen i skolen, ikke bare de i det øvre sjiktet.

De som gjerne jobber like mye for sine karakterer, men som ikke blir sett på som like «vellykka».

Dette er en hyllest til alle elever som har gjort sitt beste for å oppnå sine karakterer, uavhengig av hvor de ligger på skalaen.

Jeg er så heldig å få jobbe med elever som går på yrkesfag på Haugaland videregående skole. På vår skole har vi noe vi kaller Studiesenter og Ressursteam, og jeg er en del av disse temaene. Hovedoppgaven vår er å jobbe med tilpasset opplæring for de elevene som av en eller annen grunn strever faglig.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Det kan være mange grunner til at elever strever faglig. Noen har diagnoser som ADHD eller dysleksi. Noen har generelle lese- og skrivevansker, noen kan ha emosjonelle vansker, og noen sliter rett og slett med motivasjonen. Listen er lang for årsaker som gjør læring vanskelig. Fellesfaktoren er at alle disse elevene har noen hinder de må komme over for å oppleve mestring i fag. Vår oppgave er å jobbe med å finne best mulig strategi for de ulike elevene, slik at de lykkes med læring og opplever mestring, samtidig som vi skal jobbe «skulder ved skulder».

Mange av våre elever er skeptiske til oss ved skolestart, og er i grunn ikke særlig interessert i å få hjelp fra andre enn kontaktlærer og faglærer. Mange av disse elevene har kanskje sittet på grupperom alene og jobbet med spesialpedagog, hatt med seg en-til-en miljøarbeider eller vært hjelperen til vaktmesteren tidligere i utdanningsløpet. Mange har opplevd et utenforskap, i den form at de ikke har vært en integrert del av læringsmiljøet i klassen. Deres høyeste ønske er å være som alle andre.

Les også: Et sterkt nasjonalt forsvar i nord er viktigere enn noensinne

Vi jobber mye med relasjon for å skape tillit til oss. Vi jobber mye med hvordan elevene skal akseptere at alle lærer på ulike måter, og noen av oss har flere hindre å overkomme enn andre. Men, alle må finne sin strategi for å lære seg å lære med disse hindrene. Ikke bruke det som en hvilepute, men en fordel man kan dra nytte av.

Arbeidsdagen vår består av å tilpasse undervisningen for disse elevene. Det gjør vi på mange ulike måter, og vi tilpasser det etter behovet til hver enkelt elev. De blir hørt og sett, men samtidig stilt tydelige krav til. Vi jobber med å legge vekk forventningspresset om at det kun er de som får gode karakterer som er «flinke». Mange av våre elever som strever med å klare en 2-er i matematikk, er gjerne resere i verkstedet og ute i arbeidspraksis. De strever med å levere inn oppgaver i Teams, men kan gjerne være den som gjør dagen din fin. De kan kanskje ikke navnet på alle fagordene de må kunne, men utfører arbeidsoppgavene med glans.

Les mer fra Norsk debatt her

Mitt poeng er at våre elever jobber, sliter og strever seg gjennom et helt skoleår for å nå sitt mål; nemlig en 2-er! Da skal den feires på lik linje som alle andre karakterer. Jeg applauderer alle elever som har jobbet hardt for de karakterene de har fått, uansett hvor de er på skalaen. Men husk at det ligger like mye hardt arbeid bak en 2-er som det gjør bak en 6-er! De fortjener også den samme kreden! Min oppfordring til alle er å hylle disse elevene også! Det er lov å skryte av disse i sosiale medier også!

God sommer til alle elever som har jobbet hardt gjennom året for å få den karakteren de ønsket seg, uansett hvor den måtte være på karakterskalaen! Det er lov å være kry og stolt av å klare mål man har satt seg.