I Oslo bystyre jobber vi for å hjelpe ME-syke Aurora på 25 år bor på sykehjem mot sin vilje.

Hun har den mest alvorlige graden av ME, og er 100 prosent pleietrengende. Bydelen hennes, Nordre Aker, nekter på tross av Auroras, familiens og fastlegens, og til og med statsforvalterens anbefaling, å sende henne til ME- behandling på Røysumtunet.

Bydelen vil heller ikke innvilge 24 timers BPA, kun 12 timer. Så nå ligger Aurora på sykehjemmet måned etter måned, mot sin vilje, og mener at hjelpen hun får skader mer enn den hjelper.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Til tross for at Stortinget har vedtatt at barn, og unge, og personer under 50 år ikke skal plasseres på sykehjem mot sin vilje, har flere kommuner fortsatt denne praksisen, også Oslo.

Tall fra Helsedirektoratet viser at om lag 99 personer i alderen 18- 49 år bor på sykehjem i Norge ved utgangen av 2021. Antallet unge voksne som tvangsplasseres på sykehjem økte også kraftig fra 2020 til 2021. Noen kan for eksempel ha hatt hjerneslag, ME, eller funksjonsnedsettelser.

I Oslo er Aurora én av 13 unge per i dag, med korttidsplass på sykehjem viser tall fra Sykehjemsetaten.

Byrådet kan ikke overprøve vedtak i bydelen, heller ikke Statsforvalteren sitt vedtak får bydelen til å snu. Vedtaket fra Stortinget, som ba regjeringen endre loven slik at unge under 50 år ikke skal bosettes på sykehjem hvis de ikke ønsker det, følges ikke opp i dag i kommunen.

Les mer fra Norsk debatt

I Oslo er det nå også slutt for Villa Enerhaugen, som er for unge med demens, og 35 ansatte slår alarm. De frykter at tilbudet til yngre beboere og brukere svekkes, samt at fagmiljøet kan bli svekket ved flytting til Furuset hageby.

Og hvilken fremtid har Aurora når hennes skjebne ligger i hendene til bydelen som ikke vil innvilge noen av tiltakene det er søkt om? Det må bli slutt på å bruke sykehjem og helsehus på alvorlig unge syke mennesker, som ønsker og trenger andre omsorgstilbud i kommunene.