(Fredriksstad Blad): Et brutalt – men dessverre nødvendig – spørsmål å stille på vei inn i julehøytiden.

For slik fortoner virkeligheten seg akkurat nå: Mens politikerne holder varmen ved å krangle om hvem som er mest skyldig i strøm-elendigheten og strør rundt seg om overføringskabler, effektledd, Acer og elsertifikater, er det kun én ting som virkelig opptar vanlige folk: En stadig mer ubarmhjertig sluttsum på den månedlige fakturaen.

Den skremmer ikke bare vettet av de aller fleste, den fører også mange ut i ytterste fortvilelse, fattigdom – og et mentalt mørke de kanskje ikke har følt på tidligere. Så ille er det faktisk, og det er en situasjon vi som lokalsamfunn må ta på dypeste alvor.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Tidligere i år, før den virkelige strømkrisen slo inn med full tyngde, viste en undersøkelse at mer enn seks av ti innbyggere i vår del av landet synes strøm er vanskelig å forstå. Vi har i årevis betalt et – vanligvis – helt akseptabelt beløp, og ikke brydd oss nevneverdig om all den rare tilleggsinformasjonen som følger med regningsoppsettet.

I takt med stadig mer hårreisende månedsfakturaer gjennom høsten og vinteren, har ganske sikkert mange følt seg tvunget til å lære mer. Men strøm er vanskelig, og aller minst forstår folk hvordan det kan ha seg at den samme strømmen som det koster 12 øre å produsere her i vårt eget land, nå kan selges med opp mot tusen prosent fortjeneste!

Denne uken har jeg vært i kontakt med Fredrikstad kommunes brukerombud, Barbro Wærnes. Hun og den vesle staben ved kontoret hjelper innbyggere som av ulike årsaker sliter med å nå frem i det offentlige hjelpeapparatet. De ser og erfarer hvordan den ufiltrerte virkeligheten er der ute – ofte fjernt fra nyhetsbildet og politisk kjekleri i debattene. Og Wærnes sier det som det er:

– Strøm er helt uforståelig for veldig mange av dem vi er i kontakt med.

Strømkrisen ikke bare forsterker forskjellene mellom fattige og rike i Norge. Den setter også helt nye grupper i befolkningen i en svært alvorlig situasjon, hvor man innser at dette går rett og slett ikke. De månedlige inntektene strekker ikke lenger til. Leieforhold (fordi man ikke har råd til å kjøpe eget) i gamle trekkfulle hus og leiligheter, har blitt de reneste mareritt.

La oss se på noen nøkkeltall for Fredrikstad:

Eller også sagt slik: Om du har vært på kamp på Fredrikstad stadion med smekkfulle tribuner, så har du et visuelt bilde av hvor mange som for øyeblikket opplever strømsituasjonen dypt fortvilende og kanskje uhåndterlig.

Barbro Wærnes forteller om familier, aleneforsørgere og pensjonister som skrur ned varmen til et absolutt minimum. Kanskje står panelovnen kun på i ett rom, og det å varme opp mat på komfyrer er uaktuelt.

Det er mot et slikt bakteppe jeg stiller spørsmålet innledningsvis. For det ligger fortsatt en lang vinter foran oss med mange, mange kalde dager.

I en så ekstraordinær situasjon som tusenvis befinner seg i nå, er det spesielle åpninger i Navs regelverk det er viktig å være klar over – og som kan være helt avgjørende for en god del – ifølge Brukerombudet. Det gjelder sosialtjenestelovens bestemmelser om støtte til livsopphold og stønad i særlige tilfeller.

«Kommunen kan i særlige tilfeller yte økonomisk hjelp til personer som trenger det for å kunne overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon», heter det i sistnevnte bestemmelse.

Så langt i år har 1.392 husstander i Fredrikstad samlet mottatt 17,8 millioner kroner i utbetaling til strøm. Det er 120 flere enn på samme tid i fjor, og ikke minst en voldsom økning i samlet kronebeløp. Ved samme tid i fjor var det «kun» utbetalt seks millioner kroner, viser ferske tall Nav Fredrikstad har utarbeidet for Fredriksstad Blad.

Kommunikasjonsrådgiver Morten Nilsen i Nav bekrefter at de ulike strømstøtteordningene kan være vriene å forstå for alle, uavhengig av om man trenger hjelp fra Nav eller ei.

Les også: I verste fall en hån mot de fattige

Det er kaldt. Det er mørkt. Det er dyrt. Og akkurat nå kan vi som medmennesker og innbyggere i Fredrikstad gjøre en stor forskjell ved å sjekke hvordan det står til med naboen i det trekkfulle huset. Kanskje har du en gammel tante som ikke kjenner til Navs støtteordninger? Eller hva med alenemammaen eller innvandrerfamilien uten særlig nettverk?

Se dem, snakk med dem og veiled dem. Det kan være helt avgjørende i en tid hvor flere føler på fortvilelse og dype bekymringer enn noen gang før.