Etter at grensa til Sverige stengte i fjor, opplevde flere butikker i Norge å få rekordhøy omsetning. I løpet av sommeren åpner sannsynligvis grensa igjen, og vi er på vei tilbake til normalen. Da kommer naturligvis den evigvarende debatten om avgiftskutt på grensehandelsutsatte varer opp på ny.

Problemet er at løsningene som fremmes ikke holder.

Mye positivt

Som lokalpolitiker i en grensekommune er jeg egentlig ikke så opptatt av å bli kvitt grensehandelen. Den gir oss arbeidsplasser, skatteinntekter og sommerjobb til ungdommen, for mange av de som jobber over grensa er nordmenn som skatter til Norge.

Les også: Grensehandelen er et stort problem

Men skal vi innføre en politikk som reduserer grensehandelen, så holder det ikke med populistiske forslag, som avgiftskutt på brus, alkohol og tobakk.

Det som plager meg mest i debatten om grensehandel, er hvor enkelt det fremstilles: Kutter vi avgiftene og senker prisene, så vil grensehandelen forsvinne og arbeidsplasser skapes på norsk side.

Flere partier, som Fremskrittspartiet og Senterpartiet, biter på denne løsningen. I teorien, så virker det kanskje til og med logisk, men årsakene til grensehandel er mye mer komplekse enn det.

En helhetlig opplevelse

Det er naivt å tro at om vi senker avgiftene i Norge, så løser vi «problemet». Pris er ikke den eneste årsaken til at man handler i Sverige.

Utvalget i matbutikkene over grensa er hundre ganger større. Er du vegetarianer, spiser halal-kjøtt eller glad i å prøve ulike oster, får du mange flere alternativer i Sverige.

Selve opplevelsen er også en helt annen. Reiser du over til Sverige bruker du kanskje hele dagen der: Først handle klær, så spise lunsj eller middag og til slutt handle mat før hjemreisen. Dessuten har mange nordmenn et nært bånd til Sverige via slekt, venner, fritidsbolig eller arbeid. De kommer uansett til å handle når de besøker Sverige.

Vi er ikke konkurransedyktige i møte med Sverige

I stedet for å fortsette å diskutere det samme gamle forslaget om avgiftskutt, kan vi begynne med å stille oss spørsmålet: Hvorfor er det så billig i Sverige og dyrt i Norge?

Og det er det flere årsaker til. Noen av årsakene er ulikt lønns- og avgiftsnivå, men viktigst av alt: Sverige er medlem av EU. En av EUs fire friheter, fri flyt av varer, bidrar til å holde svenske priser lave og sikrer et større utvalg.

I Norge har vi et importvern som gir oss høyere matvarepriser og mindre utvalg i butikkene. Dette gjør at norske matbutikker ikke er konkurransedyktige i møte med Sverige.

Det finnes ikke én løsning på grensehandel-problematikken. Vi må kombinere ulike løsninger for at tiltakene faktisk skal fungere. Høyre er for bedre rammebetingelser og avgiftskutt, men også EU-medlemskap.

Som medlem av EU kunne vi fått det samme utvalget som Sverige. Derfor er reduksjon i særavgifter kombinert med EU-medlemskap en god løsning for å bli kvitt grensehandel. Da eliminerer man flere av årsakene til grensehandel, ikke bare den ene.

Ikke gode nok forslag

Fremskrittspartiet og Senterpartiet har ved flere anledninger gått hardt ut mot grensehandelen. Frp vil kutte særavgifter på grensehandelsutsatte varer, mens Senterpartiet ønsker å redusere momsen på matvarer. Felles for begge er at de ikke foreslår løsninger som faktisk fungerer.

Forslagene deres om å fjerne særavgifter, og redusere moms på matvarer, vil ikke være nok til mer enn en minimal reduksjon i grensehandelen. Løsningene deres tar bare for seg den ene årsaken til at folk handler i Sverige. Senterpartiet ønsker dessuten å styrke importvernet, som er årsaken til høyere priser og mindre utvalg i Norge. Ikke vil de ha noe med EU å gjøre heller.

Hvis Fremskrittspartiet og Senterpartiet mener alvor om redusere grensehandelen, må de gå enda lenger.

Les mer fra Norsk debatt her

Forslagene som ligger på bordet er ikke gode nok, og de faktiske løsningene er det ikke stor nok oppslutning om. Kun Høyre og Venstre vil inn i EU, og et stort flertall av partiene ønsker å styrke eller opprettholde importvernet.

Når grensa åpner igjen kan i hvert fall vi i Halden glede oss over arbeidsplassene, skatteinntektene og sommerjobbene vi får av grensehandelen, enn så lenge.