(Avisa Nordland)

«Et skritt tilbake er et skritt i riktig retning, dersom man er på feil vei», er et sitat som tillegges tidligere Høyre-statsminister Jan. P. Syse (1930-1997). All reversering er altså ikke bakstreversk.

Noe er alvorlig galt i Mattilsynet, mener fortvilte forskere på innsiden. De vet om dyr som lider, men må lukke øynene. Mattilsynet – som skal kontrollere dyrevelferden i Norge, pluss mye annet - er et tilsyn som ikke drar på tilsyn. Det som skjer er katastrofalt for dyrene.

– Folk aner ikke hvor lite kontroll vi har, sier veterinær og tillitsvalgt Britt Helene Villand Lindheim til NRK. Nå kan ikke de verste dyreholdene prioriteres lenger.

– Vi må prioritere mellom de verste, og de aller verste, sier veterinæren. Årsaken er stadige «ostehøvelkutt» i etaten, som har ført til mangel på ressurser. Fra januar til april ble det gjennomført 781 tilsyn med fokus på dyrevelferd. I samme periode i 2019 var tallet 3074.

Det sier det meste.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Samtidig, i alle landets kommuner: Dyrevernnemndene er grupper med vanlige folk uten fagkompetanse, men med svært god peiling på dyr. Før brukte Mattilsynet dem til å sjekke bekymringsmeldinger fra publikum, primært om kjæledyrs velferd. To personer fra nemndene kjørte rundt og banket på dørene, mens Mattilsynet konsentrerte seg om de aller verste sakene.

Hundrevis av dyr fikk det bedre på grunn av nemndene. Men i 2020 kom det en ny instruks fra Mattilsynet, om at nemndene ikke har myndighet til å gjennomføre selvstendige inspeksjoner, eller til å fatte enkeltvedtak. Konkret betyr dette nedprioritering også av kjæledyr, som dyrevernnemndene tidligere har hatt oppsyn med.

Det virker bent ut sagt merkelig at nemndene ikke lenger får gjøre sin del av jobben, all den tid Mattilsynet åpenbart ikke er i stand til å gjøre sin. Å si nei takk til hjelp fra dyrevenner med i overkant god kunnskap om dyrevelferd, minner om en annen sak. Som nå reverseres.

Les også: Syke dyr som dør i fjøset er dårlig reklame for norsk landbruk

Med Sykepleierforbundet i spissen, ble hjelpepleierne skviset ut av sykehus og andre helseinstitusjoner på 1990-tallet. Helseforetakene gikk til masseoppsigelser av hjelpepleiere. De ble erstattet av innleide sykepleiere, til en mye høyere kostnad. Resultatet ble at sykepleiere, spesielt innen eldreomsorgen, har vært nødt til å bruke mye av arbeidstiden sin på helt andre oppgaver enn det de er utdannet for. Som vasking, rydding og sammenlegging av klær. En ressursbruk helt bak mål, spesielt siden det er skrikende mangel på sykepleiere.

Nå tas det grep. I Bodø gjennomføres det et prosjekt der man rendyrker sykepleiere til sykepleierfaglige oppgaver. At en sykepleier kan si «nei jeg kan ikke vaske gulvet, for jeg må dele ut medisiner, og det kan ingen andre gjøre», har blant annet ført til mindre behov for innleide sykepleiere.

Les mer fra Norsk debatt

På den annen side, må det ansettes eller leies inn assistenter og folk til renhold. Altså noe som minner om jobben de tidligere hjelpepleierne gjorde. Prosjektet er så vellykket at det har vakt nasjonal interesse.

Så mens Mattilsynet åpenbart ikke er i stand til å gjøre jobben sin, er personer med stor kunnskap om, og erfaring med, kjæledyr skviset ut av dyrevelferden. Hvem taper på det? Dyrene.

Som sagt: Ett skritt tilbake er et skritt i riktig retning hvis …