I NRKs nye serie «Rus», får vi økt innsikt i både hvorfor folk ruser seg, og hvilke skadevirkninger alkohol og andre rusmidler kan ha.

Ikke minst ser vi hvordan rusproblemer skader både bruker og pårørende. Men, allerede i første episode blir vi presentert for et russemiljø hvor bruk av ulovlige rusmidler ser ut til å være innafor. Økt aksept for bruk av rus kan føre til mer rusbruk.

Og jo mer rusbruk vi har i samfunnet, desto flere vil utvikle rusbrukslidelser.

I en fersk undersøkelse Respons Analyse har utført på oppdrag av DNT – Edru Livsstil og Juvente med 1093 respondenter i alderen 18-30, ser vi foruroligende konsekvenser av slik normalisering.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Cannabis kan gi angst og paranoia

Cannabis oppfattes ofte som et av de mindre farlige illegale rusmidlene. Men, som det påpekes i bonusepisoden til NRK-serien, kan jevnlig bruk gi problemer med hukommelse, søvn og konsentrasjon, samt lavt energinivå.

Cannabis kan også gi angst og paranoia, og i verste fall utløse psykose, eller bidra til utvikling av schizofreni. For den som står utenfor fremstår innholdet i angsten og paranoiaen latterlig – det er jo bare «fantasi». Men paranoide tanker kan gjøre verden til en skrekkfilm, og hvis du tror det er virkelig, føles det også slik, og du handler deretter.

Paranoia kan fordreie inntrykket av virkeligheten, slik at du oppfatter en god situasjon som truende, og velmenende mennesker som farlige.

Dersom en slik tilstand varer lenge og vokser seg sterk, kan den etterlate deg ensom og isolert. Det er ikke noe folk skulle trenge å oppleve. Likevel har relativt mange liberale holdninger til cannabis.

Les også: Vi trenger bedre spilleregler i spilldebatten

Legalisering og avkriminalisering

I undersøkelsen Respons Analyse utførte for DNT – Edru Livsstil og Juvente nylig, kom det frem at 45 prosent av respondentene støtter legalisering – det vil si å fjerne lovforbudet mot bruk. Dette er betraktelig høyere enn for andre rusmidler, hvor kun 15 prosent støtter legalisering.

Merk at dette ikke inkluderer, og er noe annet enn, avkriminalisering – det vil si å beholde lovforbud, men møte lovbruddet med annen reaksjon enn straff. Avkriminalisering var et eget alternativ i undersøkelsen, og de som støttet dette kom i tillegg til dem som støttet legalisering.

Vi har de siste årene hatt en omfattende politisk diskusjon om rusreform og avkriminalisering. Det har kommet flere gode argumenter for hvordan straff kan virke uheldig for avhengige og andre brukere.

At ofre for rus – mennesker med alvorlige rusbrukslidelser – attpåtil straffes, virker hjerterått. Og heldigvis er det tilnærmet konsensus om at avhengige bør møtes med helsehjelp.

Men hvordan ville liberalisering påvirket bruk i den generelle befolkningen?

Forbud virker forebyggende

I tidligere nevnte undersøkelse oppga 21 prosent av dem som aldri hadde brukt cannabis at de ville testet det ut dersom det var lovlig. 19 prosent var usikre. Blant dem som allerede bruker cannabis, sa 49 prosent seg enige i at de sannsynligvis ville brukt det oftere om det var lovlig. Når det gjelder alkohol, har vi grunn til å tro at en del av alkoholbruken drives av sosial aksept og sosiale forventninger.

Det snakkes ofte om drikkepress, det vil si press eller oppfordringer fra omgivelsene til å drikke alkohol. Flertallet drikker tross alt alkohol, og vi mennesker er flokkdyr som er engstelige for å skille oss ut. Alkohol er i dag det rusmiddelet som bidrar til mest skade i det norske samfunnet, i form av avhengighet, helseskader, sykefravær og utfordringer i nære relasjoner. Noe skyldes alkoholen som sådan, og noe av det handler om omfanget av bruken.

Dersom andre rusmidler brer om seg, vil vi imidlertid også se mer skade av disse rusmidlene. Dette gjelder også cannabis. Som funnene i undersøkelsen tyder på, bidrar forbudet mot cannabisbruk til å holde bruken nede.

Les også: - Se til Tyskland, Støre!

Normalisering bidrar til press

Dersom normaliseringen og aksepten for cannabisbruk brer om seg, vil også de negative sidene av bruken bre om seg. Det er sannsynlig at flere vil oppleve cannabispress på samme måte som mennesker opplever drikkepress i dag.

I tidligere nevnte undersøkelse, oppga ti prosent av dem som hadde brukt cannabis at de hadde brukt det i sosiale sammenhenger uten egentlig å ha lyst. Blir cannabisbruk ytterligere normalisert, vil dette tallet stige.

Mer forebygging

For å unngå dette haster det med mer forebygging, i form av informasjon om skadevirkninger – ikke bare for den fysiske helsen. Videre: Det viktigste vi kan lære på skolen er ikke matte, norsk og engelsk, men livsmestring, og gode mentale teknikker i møte med en raskt skiftende fremtid.

Les mer fra Norsk debatt her

Psykisk helsehjelp og støtte burde man ikke trenge å stå i kø for. Men kanskje må vi først og fremst tenke visjonært, og jobbe for at alle skal ha en virkelighet vi ikke føler for å flykte fra, eller utvikler problemer på grunn av.

Og hva skal til for at alle kan finne trygge, gode fellesskap? Fellesskap er den beste rusforebyggingen, men fellesskapet må også være rusfritt.

Da må ikke rusbruk normaliseres.