Det er mange voksne som anklager oss unge miljøaktivister for å bare si nei til ting. Vi vil bare protestere vi. Vi bare sier nei til alt, også aner vi ikke hva vi egentlig sier nei til. Det virker som voksne folk som Knut Weberg tror at vi ikke vet hva vi driver med, men der tar han så grundig feil.

Vi sier ikke nei til alt, vi vil ikke protestere bare for å gjøre det. Problemet er at vi har en handlingslammet regjering som bryter norsk lov hver dag vindmøllene på Fosen blir stående. Da må vi protestere.

Les innlegget: For eller mot vindmøller, Greta Thunberg?

Årsaken til at Natur og Ungdom og NSR-Nuorat okkuperte Olje- og energidepartementet, og årsaken til at vi fremdeles sperrer inngangene til åtte departement i dag, er fordi det skjer et pågående menneskerettighetsbrudd på Fosen i Trøndelag. På Fosen får ikke reindriftsutøverne drive med det de har rett til å drive med, nemlig tradisjonsbærende og bærekraftig matproduksjon. I deres vitale vinterbeitedistrikt på fjellene Roan og Storeheia er det satt opp 151 vindmøller, som storkammeret i Høyesterett enstemmig har vedtatt strider med menneskerettene.

Greta Thunberg ble med oss i denne kampen søndag kveld. Årsaken til dette er ikke at hun er dum og ikke forstår at vindmøller bidrar til det grønne skiftet.

Les også: Utålmodig Greta Thunberg i Oslo: – Handling nå!

Årsaken er noe Weberg selv ikke forstår, at klimarettferdighet også innebærer kampen for urfolks rettigheter. Det majoritetsbefolkningen i Norge ikke vet, er at områdene der urfolk forvalter natur er de områdene i verden som er forvaltes best. Der er det mest dyre- og planteliv, der er det ingen miljøgifter eller irreversible skader. Slik naturforvaltning er en del av det som løser klimakrisen.

Når miljøbevegelsen sier ja til vindmøller, sier vi ikke ja til at disse skal bygges ut i vernede områder, eller i områder der urfolk har rett til å utøve sin kultur. Det grønne skiftet blir stadig en lettere mulighet for utbyggere til å ta seg til rette i natur der det ellers kanskje ikke ville blitt bygget ut noe.

Dette er ikke klimarettferdighet. Dette er grønn kolonialisme.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Det er et bevis på at den norske staten aldri fullt har respektert samiske menneskerettigheter, selv ikke etter Alta-aksjonen.

Klimarettferdighet betyr rettferdighet for alle. Den norske majoritetsbefolkningen sin enorme utbygging og kraftproduksjon har i årevis ødelagt for samenes livsgrunnlag. Det er ikke klimarettferdighet.

De samiske aktivistene og organisasjonene med miljøbevegelsen i ryggen, krever at høyesterettsdommen blir fulgt opp, vindturbinene rives og at landet tilbakeføres til reindrifta. Det pågående menneskerettsbruddet er det vi vil stoppe, ikke all vindkraftutbygging i Norge. Det evige nedbyggingspresset i Sápmi er det vi vil stoppe, ikke det grønne skiftet.

Les også: Samenes krav om å fjerne vindturbiner koster tre millioner kroner per reinsdyr