I en hverdag og et samfunn som stadig blir mer digitalt er det flere som synes det er vanskelig å henge med. Koronarestriksjonene vi har levd med i snart to år, betyr for mange at det blir enda vanskeligere. Om vi ikke handler nå, vil enda flere havne utenfor.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Ikke hverdagsteknologi for alle

Vi vet at teknologi binder oss mennesker sammen og at nordmenn ligger i verdenstoppen i tilgang på utstyr og i bruk av internett. Vi bruker nettbank, sosiale medier, handler på nett og bruker offentlige nettjenester som om de alltid har vært der. Det siste året har vi måtte få oss digitalt koronapass, og restauranter tar imot bestillinger over en app. Enkelt for mange, men store hindringer for de som av forskjellige grunner ikke mestrer.

Og hva skjer da? Man faller utenfor på grunn av det vi tenker på som hverdagsteknologi. Å være digital utgjør et felleskap det er lett å glemme betydningen av, når man er «innafor». Og skillet mellom innenfor og utenfor har blitt større.

Mange føler på et sterkere digitalt utenforskap enn noen gang. Dette kommer tydelig frem i vår Teknotrøbbel-undersøkelse som viser at syv av ti er bekymret over økende utenforskap på grunn av en stadig raskere teknologisk utvikling. Tre av fire eldre sier de sliter med å henge med, og halvparten svarer at de går glipp av muligheter fordi de mangler kunnskap om teknologi.

Barn fra vanskeligstilte familier har ikke teknologien som trengs for å følge med jevnaldrende og mennesker med funksjonshemninger sliter med å ta i bruk teknologi som ikke er tilpasset dem. Digitalt utenforskap får særlig konsekvenser for eldre, men også personer med funksjonsnedsettelser, lav utdanning eller lav inntekt. For mange ville grunnleggende forståelse av- og tilgang på teknologi økt livskvaliteten.

Les også: Se opp! Verdensrommet kan bli en krigssone

Et samfunnsproblem

Digitalt utenforskap er et samfunnsproblem, og vi frykter dette vil bli enda tydeligere i tiden fremover hvor digitalt sosialt samvær er den eneste muligheten for noen av oss. Med støtte til opplæring, produkter og økonomiske midler fra Elkjøpfondet håper vi på sikt å fjerne disse forskjellene. Men vi er bare én aktør, og vi trenger at flere kobler seg på.

Gjennom pandemien fikk kundene våre et stort behov for digital hjelp og mange var klare for omstillingen til en mer digital hverdag, men ikke alle. Det er det ingen tvil om, og vi kommer til å fortsette gjøre vårt i kampen mot det digitale skillet.

Vi har siden 2017 tatt imot søknader til Elkjøpfondet fra egne ansatte og fra foreninger og organisasjoner som jobber for å øke den digitale kompetansen i samfunnet, som også er hovedmålet til fondet vårt. Dette har resultert i midler som er donert, både i form av økonomisk støtte og produkter. Men vi trenger at flere blir med! Hva kan vi gjøre sammen for at vi på sikt kan fjerne disse forskjellene som bare blir tydeligere og tydeligere?

Les mer fra Norsk debatt her

Vi er med på å diskutere løsninger med andre aktører, sammen med vårt ønske for 2022, som er at flere bedrifter også ser på muligheten for å bekjempe digitalt utenforskap og målet om å koble flere «på».

Med ønske om et godt nytt år, digitalt eller ei.