Gå til sidens hovedinnhold

Dobbeltmoralens høyborg 

I Oslo velger fem skoler aktivt - og uten hensyn - å diskriminere lærerstudenter fra den kristne høgskolen NLA.

Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger.

For noen år siden fikk en frisør på Vestlandet kraftig kritikk for å ha nektet å klippe en dame ikledd hijab. Senere ble frisøren dømt til å betale en bot på 7000 kroner for å ha diskriminert den hijab-kledde kvinnen. Argumentene frisøren fremla var hennes syn på hijaben og ideologien plagget representerte.

Aksepterer ikke lærerskolens verdigrunnlag

Fem av skolene i Oslo nekter studenter praksisplass. Argumentasjonen som fremlegges er at studentene diskrimineres på grunn av verdigrunnlaget ved NLA Høgskolen.

Les mer om saken her i Vårt Land (bak betalingsmur).

Rektor ved Bakås skole tar vedtaket om praksis-nekt i forsvar ved å si at det vil vanskelig la seg gjøre å tvinge erfarne lærere til å påta seg ansvaret for veiledning av studentene fra NLA.

Argumentene er at utdanningsinstitusjonens verdigrunnlag ikke aksepteres.

NLA anser ekteskap mellom kvinne og mann som en bærende norm i samlivsetikken.

Det kan så være at verdigrunnlaget ved NLA ikke er moderne og veldig liberalt, men det er nokså vanskelig å vite om studentene uten hemninger deler dette verdisynet.

Likevel velger skolene aktivt - og uten hensyn - å diskriminere studentene.

I et miljø hvor man ellers er nokså opptatt av mangfold og variasjon av erfaringer og synspunkter, blir altså studenter fra en kristen skole nektet praksisplasser.

Paradoksalt standpunkt

Skolebyråden i hovedstaden, Inga Marte Thorkildsen (SV), som har vært under sterk kritikk for andre forhold over en lengre periode, tar skolenes beslutning om praksis-nekt i forsvar - samtidig som hun mener at NLAs verdigrunnlag ikke er i strid med utdanningsloven.

Dette er et nokså paradoksalt standpunkt, og legger til rette for en rekke problemer i fremtiden.

Hvordan vil man i fremtiden kunne stoppe at andre grupper diskrimineres basert på deres verdigrunnlag? Hva med individer som selv har et nokså arkaisk og konservativt verdenssyn?

Oslo-skolen er gode på å snakke om mangfold av tanker og ideer, men det er tydelig at ikke alt mangfold ønskes velkommen.

Her kan du lese flere innlegg av Mahmoud Farahmand.

Skoleledelsens to tunger

Dette er ikke noe forsvar av NLAs syn på verden, mennesker og deres samlivsvalg, men en kritikk av skoleledelsen i Oslo som taler med to tunger.

Som i det ene øyeblikket ønsker og fremelsker mangfold av farger, religioner og ideer, men i det neste nekter studenter praksisplass fordi de tilfeldigvis studerer ved en gitt høyskole.

Jeg kan ei heller huske at studenter med tilhørighet til eksempelvis konservative muslimske eller kristne miljøer, hvor disse synspunktene er betydelig mer kjent, har blitt diskriminert på denne måten. Og om de hadde blitt det, ville nok likestillingsombudet vært raskt på banen for å peke på den skyldige og kreve likebehandling.

Men i dette tilfellet er ikke likestillingsombudet like ivrig. Det kan hende at mangfold og likestilling ene og alene er tiltenkt mer eksotiske forhold.

Her kan du lese flere meninger fra Nettavisen Norsk debatt.

Pandoras eske og diskriminering

Det er tydelig at mangfold er viktig, men kun når mangfold av meninger, verdi og synspunkter passer inn i et progressivt verdenssyn.

Det er her venstrestyrte i Oslo kommer til å slite i de kommende årene.

Denne typen tilnærming åpner pandoras eske - og muligheten for å diskriminere andre mennesker på vilkårlig grunnlag ut fra eget forgodtbefinnende vil øke betydelig.

Det vil også komme en dag der dagens mainstream-ideer og tanker muligens vil finne seg en noe mer marginal posisjon. Da vil det være greit at man har hatt en mer prinsipiell tilnærming når man selv var på toppen av næringskjeden.