– Helseinstitusjonene må ha beredskap for flere innleggelser, flere utbrudd og for større sykefravær, er konklusjonen til Folkehelseinstituttet.

Bare i løpet av siste uke døde 44 norske pasienter av covid-19, og det er dobbelt så mange som uken før.

Vi er definitivt ikke ferdig med covid-19-pandemien.

De fleste av oss har nok trukket et lettelsens pust og trodd av pandemien er over.

Det er den ikke, og fakta er at det nå dør rundt seks personer hvert eneste døgn.

Nesten fire av fem koronadødsfall har skjedd i 2022, viser tall fra Folkehelseinstituttet.

– Dette kan vi ikke lukke øynene for, sier Pensjonistforbundet, som har sendt brev til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) og bedt om en full gjennomgang av alle sykehjem for å gjøre dem mer smittesikre.

Det er på sin plass, for 60 prosent av dem som nå dør av covid-19 bor på sykehjem.

Når kommer vaksinen?

At vi lukker øynene og har glemt covid-19 betyr på ingen måte at faren er over for den eldre delen av befolkningen.

Til nå i år har Norge hatt nær 3.400 covid-19-relaterte dødsfall, og selv om gjennomsnittsalderen er 83 år, så er koronapandemien fortsatt dødelig for mange.

Fagfellekontrollert og publisert forskning viser at vaksinen forhindrer utvikling av covid-19 i rundt 95 prosent av smittetilfellene.

Statistikken viser at en tredjedel av den eldre befolkningen ikke er vaksinert med den anbefalte 4. dosen, og i vårt nordligste fylke er under halvparten av denne gruppen vaksinert.

Farlig mytespredning om vaksine

Statistikken viser utvetydig at vaksinen berger liv., men at den må fornyes.

Mens det er registrert ett dødsfall per uke per 10.000 innbyggere som har fått den fjerde dosen, ligger dødeligheten fem ganger høyere blant dem som ikke er vaksinert.

Her kan du lese mer: Ukerapporter om covid-19

Hvis vi skal forhindre flere dødsfall i denne gruppen, så gjelder det å speede opp vaksineringen før den store covid-19-smittebølgen flommer inn over Norge.

Ser vi på antall innleggelser i ulike aldersgrupper, så stiger andelen jevnt og trutt med alder når man har passert 55 år, men særlig de aller eldste er utsatt for å bli så syke at de må legges inn på sykehus.

Den glemte pandemien

Det er altså Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen som nå utfordrer helseministeren, mens det er nokså stille om saken på Stortinget, der Ingvild Kjerkol ikke har fått noen spørsmål om den stille covid-19-dødsbølgen i høst.

Forskjellen er enorm fra de første månedene av pandemien, da dødsfrykten var spredt rundt om i befolkningen og viljen var høy til å gjøre inngripende tiltak som å stenge ned samfunnet, kreve vaksinepass, forlange munnbind etc.

De brutale tallene er tankevekkende:

  • I 2020 og 2021 døde 920 mennesker av covid-19 i Norge.
  • Etter bare ti måneder i 2022 var det samme tallet 3.318.

– Dette har gått under radaren for de fleste av oss, sier Jan Davidsen og Pensjonistforbundet, og det har de rett i.

Den norske befolkningen over 65 år utgjør temmelig nøyaktig en million mennesker. Og selv om store deler av befolkningen ikke er så utsatt for å bli alvorlig syke eller å dø, så ønsker vel de færreste av oss å miste eldre familiemedlemmer før tiden hvis det kan unngås.