(Glåmdalen): Blant grepene som vurderes, er reduserte fartsgrenser på enkelte strekninger, mer politi på veiene og økt bruk av fotobokser.

«Utviklingen vi har hatt de tre siste månedene må snus. Derfor slår vi oss sammen og intensiverer arbeidet med trafikksikkerhet både på kort og lang sikt. Det er dessverre ingen enkle og kjappe løsninger. Men sammen håper vi å nå frem til trafikantene», uttaler vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Mens vi i flere år på rad har sett en kraftig nedgang i dødsulykker, har utviklingen bråsnudd i 2022. 14 mennesker har mistet livet i trafikken så langt i juni – mot sju i hele juni i fjor. En dobling, altså. Tallene for året sett under et er like ille. Vegvesenets foreløpige tall forteller om 60 omkomne på norske veier til nå i 2022. I hele første halvår i fjor døde 31 i trafikkulykker.

En dobling i antall dødsfall fra et år til et annet, er naturligvis helt uakseptabelt i et land som jobber mot en nullvisjon i trafikksikkerhetsarbeidet.

«Trafikkulykker rammer nådeløst, brått og uventet. Det er for tidlig å si noe om årsak til ulykkene som har skjedd. Det er også for tidlig å si noe om dette er utslag av tilfeldige variasjoner, eller starten på en mer langvarig trend. Men kampen pågår. For vi har ingen å miste i trafikken», uttaler samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Les også: Det er ikke fattigfolk som presser opp renta

Mandag denne uka var han på krisemøte om de mange ulykkene. Der møtte han representanter fra Statens vegvesen, politiet, Trygg Trafikk og mange av landets fylkeskommuner.

I kjølvannet av møtet varsles en rekke tiltak for å få ned farten og luke ut farlige sjåfører og kjøretøy. Du kan i sommer vente deg høy innsats fra Utrykningspolitiet (UP), hyppige kontroller fra Statens vegvesen, økt åpningstid og utvidet bruk av fotobokser og holdningsskapende arbeid.

Les mer fra Norsk debatt her

Med den utviklingen vi nå ser, er det dessverre ingen annen utvei enn tettere kontroll av atferden vår på veiene. Dødstallene må ned.