Gå til sidens hovedinnhold

Dropp å kjøpe alkohol til ungdom

En undersøkelse Opinion har gjort for Actis, viser at hver fjerde ungdom i alderen 15 - 17 år kjenner til foreldre som kjøper alkohol til mindreårige.

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens meninger.

Dette er ille. Unge som får alkohol av foreldrene, drikker ofte mer enn andre. Og de har større risiko for å utvikle et risikofylt drikkemønster senere i livet.

Å kjøpe alkohol til noen under 18 år er å gjøre dem en bjørnetjeneste.

Alkohol-langere

Råd fra myndigheter og organisasjoner er entydig. Du som forelder bør våkne og ikke fungere som alkohol-langer for din egen ungdom. Dette budskapet står Handelens ølsalgsråd (HØR) sammen med oss om. 

Her kan du lese flere innlegg av Pernille Huseby.

Dessverre er resultatet fra undersøkelsen vår i tråd med tidligere funn.

I USA viser studier at den vanligste kilden til alkohol for ungdom er voksne som kjøper den lovlig. Det kan være venner, slektninger og foreldre. Også her i landet erfarer dagligvarebransjen dette som et problem, og «Ølsalgsspillet» er svært etterspurt blant butikkansatte.

Her får de ansatte opplæring i hvordan «foreldrelanging» skal håndteres. 

Les også: Folkehelsa er for dyrbar for avgiftskutt

Hvorfor vil vi dette til livs?

Vi som foreldre har en viktig rolle. Både som forbilder og grensesettere. Unge som opplever foreldrene sine som fulle, eller at de sender med dem alkohol på fest, er uklare grensesettere og som generelt uttrykker positive holdninger til alkohol, har oftere et risikofylt drikkemønster.

Les også: Forskning: Tre ganger i løpet av livet er alkoholen ekstra farlig (+)

Dette øker igjen risikoen for uønskede hendelser. 

Sammen med HØR etterlyser vi handling fra politikerne. Vi håper den nasjonale alkoholstrategien som er ventet i løpet av kort tid, har konkrete tiltak som skal hindre salg av alkohol til mindreårige.

Ungdommen er fremtiden, og strategien har som mål å redusere skadelig alkoholkonsum med 10 prosent innen 2025. 

Fem gode råd til foreldre:

  • Snakk med ungdommen om alkohol, slik at de er forberedt på ungdomstiden og kan stå imot drikkepresset. 
  • Sett tydelige grenser for hva som er greit og hva som ikke er greit.
  • Ikke kjøp alkohol til ungdom under 18 år.
  • Allier dere med andre foreldre. Snakk om felles grenser og innetider.
  • Vær tilgjengelig på telefon slik at du kan dra å hente ungdommen din – selv om det er midt på natten. 

Kommentarer til denne saken