Noen av grunnene til at jeg valgte å søke meg inn på lærerlinjen ved NTNU, var at jeg ønsket å formidle kunnskap, være kritisk og passe på barn.

Jeg ønsket å hjelpe neste generasjon voksne til å bli det de kan bli. Jeg ønsket å være et symbol for mine elever. Noen de kunne se opp til. Noen de kunne modellere.

Jobben som lærer virket aldri enkel, men den virket i alle fall givende. Dette var før lærerutdanningen.

Hva er så galt med lærerlinjen spør du kanskje?

Vel, det kommer an på hva slags menneske du er.

Les også: Vi som 16- og 17-åringer omfavner fullføringsreformen

Stille i båten

Om du ønsker en utdanning som: forteller deg hva du skal tenke, forteller deg hvordan du skal oppføre deg, og at du skal sitte stille i båten - så er lærerlinjen et godt sted for deg å være.

Det er ganske behagelig å bare bli fortalt hva du skal tenke.

Finnes det systematisk rasisme? Selvsagt!

Er det flere enn to kjønn? Åpenbart!

Er innvandring alltid et gode, uavhengig av hvor mange man tar inn? Helt klart! Er det noe kritikk som kan føres mot religion? I hvert fall ikke mot «minoritetsreligionene». Religionskritikk er, og skal være, rettet mot «maktreligionen»!

Det er behagelig å ikke tenke for seg selv, og det kommer det alltid til å være. Likevel må vi tenke oss om. Er det virkelig mennesker som ikke ønsker å tenke for seg selv som vi ønsker som våre lærere?

Jeg vil si nei.

Lærere bør være kritiske tenkere. De bør ønske å lære opp neste generasjon. Ikke fordi de ønsker at barna skal adoptere deres ideologi, men fordi de ønsker at barna skal bli gode samfunnsborgere.

Dagens lærerutdanning ønsker ikke å formidle det synet. Utdanningen ønsker å fortelle dens studenter at det finnes en rett måte å forholde seg til verden på - hele tiden.

Selv om det finnes forskjellige svar til problemstillingene man møter på, så er det likevel noen forskere og filosofer som er de rette.

Dette blir man fortalt. Gang på gang!

De undertrykte

Jeg har fått Pablo Friere sin bok «De undertryktes pedagogikk» som pensum. Ikke for å diskutere innholdet, men for å læres opp til at det finnes et skille mellom undertrykte og undertrykkere, og at de undertrykte må reise seg opp i revolusjon.

Jeg har blitt tildelt «artikler» som hevder at verden er en kontinuerlig slagmark mellom grupper, der alle gruppene forsøker å vinne over hverandre. Ikke for å analysere en slik måte å se på samfunnet på, men for å bli vervet inn i striden på vegne av utvalgte grupper.

Det er nok noen personer som passer til å være lærere. Det er de som er smarte nok til å kunne hevde disse synene på en måte som virker autentisk, men som samtidig er dumme nok til å ikke ønske noe mer her i livet enn å formidle andres ideer.

Dette begynner å bli en forsvinnende liten gruppe med mennesker.

Les flere meninger fra Norsk debatt her

Jeg forsøker ikke si at jeg er uenig i disse svarene jeg blir gitt. Kanskje jeg er enig i alle av dem.

Samtidig etterlyser jeg muligheten for å finne ut av det selv. Jeg ønsker ikke å være et produkt av en propagandamaskin.

Jeg ønsker å være et kritisk tenkende menneske, som skal hjelpe neste generasjon til nye høyder. Om du tenker som meg, at lærer er noe du ønsker å være for fremtiden sin skyld, så kan jeg spare deg sorgen.

Du ville blitt den perfekte lærer, og av den grunn bør du ikke bli det.