Historikeren Terje Emberland hevder at NRK misbruker ham for å hvitvaske de 5000 nordmennene som meldte seg frivillig til Waffen-SS. Han retter sterk kritikk mot Frontkjemper-serien, som han selv er medvirkende i.

I en debatt om frontkjemper-historien blir det veldig lite konstruktivt å avvise alle andre synspunkter enn sine egne. Emberland er langt ifra den eneste som har forsket på frontkjemperne, og flere av disse faller ned på andre konklusjoner – selv om de sitter på de samme kildene.

Dette er saken: NRK glorifiserer SS-frontkjemperne i ny serie

Dette syns jeg som dokumentarfilmskaper er interessant.

Å belyse historien fra flere sider og å la historikere med forskjellig perspektiv slippe til, synes jeg er positivt for historiedebatten. Å starte en skyttergravskrig hvor en person sitter på den eneste sannheten, fører imidlertid ikke noe bra med seg.

Sin historie

Emberland mener vi lar oss bruke som mikrofonstativ av frontkjemperne. Det er jeg ikke enig i.

Det unike med serien er tidsvitnene. Frontkjemperne som var i Lemberg, utenfor Leningrad, utenfor Moskva og i de dype skoger på finskefronten. Uten frontkjemper-intervjuene tror jeg ikke det hadde blitt noen serie på NRK.

Jeg vil ikke sensurere dem bort. Jeg vil la de få fortelle sin historie - kanskje for første gang.

I serien er det ikke jeg som serieskaper som fronter mine synspunkter, det er historikernes ytringer som setter frontkjempernes fortellinger i kontekst.

Krigsforbrytelser

Det er ikke plass til å svare på alt Emberland kommer med av kritikk. Jeg skal adressere det jeg mener er hovedpunktene i kritikken, hvor det første er «seriens hovedtendens er et forsøk på å unnskylde de norske frontkjempernes myrderier på Østfronten».

I serien knyttes i stor grad nordmennene i divisjon Wiking til mordpolitikken i øst. Dette underbygges av Sigurd Sørlie og Terje Emberland som forteller at det går et blodspor gjennom Ukraina, hvor enheter med nordmenn befant seg på samme tid.

Stein Ugelvik Larsen legger til at nordmennene i divisjon Wiking, i fronten bak fronten, «åpenbart har begått krigsforbrytelser». I tillegg har vi med en rekke dramatiseringer med krigsforbrytelser.

Basert på dette, mener jeg at serien ikke unnskylder frontkjempernes deltakelse i krigsforbrytelser.

Naive unggutter

Videre kritiserer Emberland serien for å videreformidle den gamle myten om at de norske Waffen-SS-frivillige bare var «naive unggutter» som «ville kjempe mot kommunismen».

Emberland påstår også at «det overveldende flertallet av dem som vervet seg frivillig, var overbeviste nazister og medlemmer av Nasjonal Samling». Han antyder at frontkjemperne var en ensartet gruppe og ser bort i fra andre vervemotiv.

Flere historikere har forsket på dette og lander på en annen konklusjon enn Emberland. For eksempel konkluderer Vegard Sæther i sitt forfatterskap, samt Knut Flovik Thoresens med sine uttalelser, at vervemotivene var sammensatte og komplekse.

Det kunne være eventyrlyst, kameratskap, støtte til Finlands kamp, frykt for kommunismen, gjenoppbygging av den norske hær og selvsagt nasjonalsosialistiske motiver.

Siste episode

Emberland kritiserer også siste og fjerde episode og vårt forsøk på å problematisere rettsoppgjøret for frontkjemperne etter krigen. Han mener serien gir inntrykk av at frontkjemperne ikke var landsforrædere.

Frontkjemperne hevder i stor grad sin uskyld hva gjelder krigsforbrytelser og så å si alle mener de ble uskyldig dømt. Dette motsies av historikerne i serien.

Arnfinn Moland har forsket mye på rettsoppgjøret, og han uttaler at «selvsagt var Norge i krig etter 10. juni og gjennom hele krigen», og han knuser med det frontkjempernes viktigste argument for ikke å bli straffet.

Ugelvik Larsen uttaler på sin side at «jeg må jo si at det å gå inn i Waffen SS er et svik mot landet ditt.» Vegard Sæther problematiserer mer rundt spørsmålet, mens Flovik Thoresen uttaler «Men det er nå en gang sånn at frontkjemperne trakk i okkupantens uniform og det er en handling som jeg som tidligere yrkesoffiser har reflektert en del over og ser at de ikke kommer utenom.»

Les flere saker fra Norsk debatt her

Jeg mener at det kommer frem i serien at rettsoppgjøret var rettferdig, selv om frontkjemperne får rom til å uttrykke sin personlige mening.

Om serien lykkes med problematisering rundt frontkjempernes historier og rettsoppgjøret, får seerne selv bedømme. Men, det er i hvert fall ikke ment som et forsøk på å unnskylde frontkjempernes handlinger.

Jeg anbefaler alle å se serien selv og så trekke sine egne konklusjoner.