Gå til sidens hovedinnhold

Du må forholde deg til faktagrunnlaget, Sanner

Hvordan kan du konkludere med at innvandring er lønnsomt, når dine egne tall viser at livsløpskostnaden per innvandrer fra ikke-vestlige og østeuropeiske land er på 11,4 og 6,4 millioner kroner?

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

Etter at jeg påpekte at Jan Tore Sanner trikser med tall for å underbygge sin ideologi om at innvandring er bra, har jeg fått svar. I dette svaret virker det som Sanner synes det hele er ubehagelig og ber oss heller om å snakke om noe annet.

Les svaret her: Du driver med skyggeboksing, Helgheim

Sanner skriver at debatten burde handlet om hvordan vi skal løse våre store utfordringer og hvordan vi får flere ut i jobb, når andelene yrkesaktive går ned.

Jeg er i utgangspunktet helt enig i at dette burde være diskusjonen, men da må han først la være å legge til rette for å øke disse problemene ytterligere ved nettopp å oppfordre til høy innvandring ved å manipulere faktagrunnlaget.

Det er høy innvandring som er årsaken til problemene han nå mener vi bør løse - ved å ikke snakke om det.

Hopper bukk over egne utregninger

Finansministerens tilsvar til meg er dessverre ikke oppklarende. Sanner skriver at «Helgheim velger å hoppe over to helt sentrale forutsetninger i det regnestykket vi presenterer i meldingen».

Disse er at innvandrere kommer ikke bare fra fattige land, men også fra land som likner Norge. Og at beregningene for de alternative inndekningsbehovene i perspektivmeldingen gjelder kun til 2060. En 25-åring som kommer til Norge i 2025 er 60 år i 2060 og vil antagelig fortsatt være i jobb.

Les også: Helgheims argumenter holder ikke mål

Her viser Sanner at han ikke kan ha lest min kronikk eller sine egne tall i meldingen. SSBs prognose viser jo nettopp at innvandringen til Norge fremover vil komme fra land som «ikke likner på Norge», når det gjelder kostnader.

SSB anslår at det i sum bli nettoutflytting blant innvandrere fra Vest-Europa og øvrig befolkning, mens hele 85 prosent av den resterende nettoinnvandringen vil komme fra ikke-vestlige land.

Og det hjelper fint lite om en person som kommer til Norge som 25-åring i 2025 vil være i arbeidsfør alder i 2060. Det er ikke antall personer i arbeidsfør alder som avgjør hva snittkostnaden per person blir.

Det som er avgjørende er hvor mange som er i arbeidsfør alder som faktisk jobber, og ikke minst hvor mye de betaler i skatt.

Plutselig hopper Sanner altså bukk over sine egne utregninger som viser en gjennomsnittlig kostnad på 11,4 millioner per ikke-vestlig innvandrer, og velger heller å legge til grunn at personer i arbeidsfør alder er lønnsomt.

Dette er fullstendig galt og en grov forseelse fra en finansminister.

En farlig rosa elefant

Hvordan vi skal håndtere dette burde vært et hovedtema i perspektivmeldingen og dette burde vært belyst med mest mulig realistiske og presise fakta. Men Sanner behandler dette som en farlig rosa elefant, som ikke skal nevnes og helst bør ties i hjel.

Fremtidsoptimisme er bra. Men å tro at alle problemene med utenforskap blant innvandrere i arbeidslivet som vi ikke har klart å løse på 30 år, plutselig skal la seg løse ved hjelp av «vedvarende høy innvandring», er i beste fall naivt.

Les flere saker fra Norsk debatt her

En slik innstilling minner mer om den ytterliggående innvandringsliberalismen vi er vant til fra partier som SV, Venstre og Rødt.

At dette kommer fra en finansminister fra Høyre er mildt sagt sjokkerende.

Kommentarer til denne saken