Natt til torsdag ble Ukraina invadert av en fiendtlig makt. I røyken av raketter rykket russiske styrker inn, og det meldes allerede om flere sivile dødsfall. Samtidig står den norske regjeringen på sidelinjen og fordømmer; handlinger utover dette er ikke å se. Dette er ikke nok Støre!

15. februar sendte regjeringen 50 soldater til Litauen, ikke som en respons på Russlands krigshissing mot Ukraina, men for å vise støtte til våre allierte i baltikum. Det er viktig å vise støtte til våre allierte i øst, men dette hjelper ikke Ukraina. Samtidig stiller Danmark med 220 millioner kroner, samt militære midler, et eksempel resten av Europa ser ut til å følge.

Gunnar Stavrum: Norge har fått en aggressiv diktator som nærmeste nabo

Norge har lenge sett på seg selv som et talerør for fred, men fred må bygges på gjensidig respekt og toleranse. Fred må bygges på liberale verdier. Dette er verdier Russland ikke akter å respektere når de går til angrep mot en selvstendig demokratisk stat. Dette er et klart brudd på folkeretten.

Vi må ikke være handlingslammet overfor våre samarbeidspartnere EU og NATO. Det trengs sterke diplomatiske grep for å ta hånd om situasjonen, og som en liten nasjon kan vi ikke stå alene. Samarbeid er den eneste måten vi kan stå opp mot Russland på.

«Du må ikke sitte trygt i ditt hjem, og si: det er sørgelig, stakkars dem! Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv!»

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Dette skrev Arnulf Øverland om situasjonen i Europa i 1937. Og vi må ikke sove, vi må være våkne. Vi må ikke tåle den urett som ikke rammer oss selv. Det på høy tid at vi viser Ukraina vår støtte. At vi tør å stille opp med økonomiske og militære midler for å vise det ukrainske folk at de ikke står alene. «Vi kan ikke sitte trygt i vårt hjem og si: det er sørgelig, stakkars dem».

Norge kan ikke stå på sidelinjen og se på at Ukraina faller. Vi må stå sammen med Ukraina og stå opp for den urett som nå rammer dem. Vi kan ikke sove slik regjeringen i dag gjør, for da risikerer vi atter et dikt som ender i:

«Nu er det noe som hender. Vår tid er forbi - Europa brenner!» (Arnulf Øverland, 1937, Du må ikke sove).

Les mer fra Norsk debatt her

Signert av:

Vebjørn Arff, nestleder i Trondheim Venstre

Andreas Hollås Asphaug, leder av Trøndelag Unge Venstre

Magnus Gilje, leder i Trondheim i Unge Venstre

Eric Monsen, nestleder i Trondheim Unge Venstre