Gå til sidens hovedinnhold

Du tar feil, Trond Giske

Uten kontradiksjon fortsetter Arbeiderpartiets Trond Giske å spre myter og feilaktigheter om utenlandske spillselskaper fra Stortingets talerstol.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

Stortingsdebatten torsdag 11. mars - behandlingen av et nytt forslag om å oppheve det norske monopolet for pengespill - ble en tidvis selsom affære å betrakte.

Underveis i replikkvekslingen skrudde saksordfører Trond Giske opp volum og retorikk såpass at en faktabasert tilnærming til et viktig, samfunnspolitisk stridstema kom ut av kontroll.

Påstander om at «Unibet er et spillselskap uten kontroll», og «..kyniske spillgiganter...som profiterer på spilleavhengige..» fikk stå uimotsagte.

Retten til samtidig imøtegåelse, og retten til å korrigere fakta, er viktige byggesteiner i den norske pressens etiske retningslinjer. I politikken, derimot, er det lettere å slippe unna med slike realitetsforskyvninger. Vi mener at faktabaserte politiske diskusjoner og beslutninger er første bud for å beskytte sårbare spillere.

Les også: Regjeringens spill for galleriet vil neppe hjelpe sårbare spillere

I motsetning til det Giske sier

Stridstemaet i den norske monopol vs. lisensdebatten er forståelsen av hva det innebærer å føre en ansvarlig spillpolitikk. Den forhenværende Ap-kulturministeren påstod i det samme ordskiftet at utenlandske spilloperatører ikke vil innrette seg etter strenge ansvarlighetstiltak, «..fordi de ikke kommer til å tjene penger på det».

Hans bastante konklusjon var at vi - i valget mellom ansvarlighet og høyest mulig profitt - alltid vil velge størst mulig fortjeneste. Giskes uttalelse viser hvor lite han vet om vårt arbeid relatert til ansvarlig spill og fokuset vi har på dette området.

Kindred Group, som blant annet eier varemerket Unibet (som Giske trakk frem som et eksempel på profittjag), har tatt et diametralt motsatt standpunkt av hva han påstår at vi står for: Ansvarlighet er en forutsetning – grunnpilaren i vår forretningsmodell. Det er kun varige relasjoner til kunder med sunn spilleadferd som gjør at vi kan lykkes. Vi ser ingen oppside i å ha problemspillere som kunder.

Milevis unna mytene

Kindred Group har en tydelig uttalt ambisjon om at null prosent av våre inntekter skal komme fra såkalte problemspillere innen 2023. Som første børsnoterte pengespillkonsern startet vi året 2021 med å offentliggjøre andelen av vår omsetning som kommer fra høyrisikospillere.

Det skal vi gjøre i hvert regnskapskvartal fremover, med ambisjon om å øke kunnskapen og skape en bedre dialog med kunder og beslutningstagere.

I det siste kvartalet for 2020, kom 4.3 prosent av inntektene fra våre globale spill fra de vi definerer som «høyrisikospillere». Det er altfor høyt, men fortsatt milevis unna myten om «50 prosent».

Definisjonen og verktøyene vi bruker for å identifisere og hjelpe er vitenskapelig forankret. Standarden har vi utviklet sammen med noen av verdens ledende adferdsforskere innen pengespill - flere av dem brukes også av Norsk Tipping og Norsk Rikstoto. De deler spillerne inn i fire hovedkategorier; «sosial», «lavrisiko», «middels risiko» og «høyrisiko».

Det er spesielt den siste gruppen vi vil komme til livs. Vi har også tatt til orde for at den svenske regjeringen innfører nye begrensninger i anledningen til å ta opp «hurtiglån», som ofte brukes for å finansiere problemspilling.

Vi klarer det ikke alene

Bak disse tallene og gruppene finnes det mennesker, personlige situasjoner og opprivende historier. Derfor tar vi nå spillproblemer på enda større alvor enn før. Gjennom innovasjon og bruk av teknologi kan vi identifisere uheldige og skadelige spillemønstre hos våre kunder som vårt spillansvarsteam følger opp ved en direkte kontakt.

I 2020 gjennomførte vi 58 000 samtaler med spillere med risikoadferd. Målet er at kundene på et tidligere tidspunkt skal bevisstgjøres, og ta i bruk floraen av ansvarlighetsverktøy som er tilgjengelige.

Men ett selskap klarer ikke den jobben alene. Derfor har vi – med bred politisk aksept i Sverige – utfordret alle spillselskaper, statseide og internasjonale som har lisens i den svenske modellen, om å jobbe sammen med oss, med samme visjon, ambisjon og verktøy.

I Sverige håper vi at rapporteringen vi innfører blir et nytt lisenskrav for alle. Slik kan vi sammen hindre at kunder med problemadferd hopper ubeskyttet over til neste selskap med en gang problemet blir identifisert og adressert. Vi kan heller innlede en konstruktiv dialog med dem, og bidra til å endre adferden før det er for sent.

En slik dugnad, på tvers av selskapene, er ikke mulig i et monopol, men muliggjøres kun i en regulering der alle aktører er underlagt de samme krav, begrensninger og rettigheter.

Les også: Trond Giske ut mot lønningene til TV 2-eierne: – Helt vanvittig

Noen fakta

Fakta (1): 66 prosent av den norske omsetningen på online pengespill skjer hos utenlandske spillnettsteder som ikke er regulert under norsk lov. Lekkasjen tiltok i 2020 (kilde: H2 Gambling Capital). Det betyr at de ansvarlighetstiltak som utføres av Norsk Tipping og Norsk Rikstoto bare treffer under halvparten av norske onlinespillere.

Fakta (2): I Danmark innførte myndighetene sin lisensmodell i 2012. Landet har nå en kanaliseringsgrad på 91 prosent, det vil si at mer enn ni av 10 spiller tryggere hos selskaper underlagt lisensmodellen. I Sverige, etter ett år med lisensmodell, er over 80 prosent av omsetningen kanalisert inn under felles regler – opp fra 50 prosent det siste året med statlig monopol. I Sverige var det bred politisk enighet om slik lisensmodell grunnet stadig lavere, statlig spillkanalisering og økende adferdsproblemer.

Fakta (3): 55.000 nordmenn er nå klassifisert som problemspillere, mens ytterligere 122.000 ligger i risikosonen (kilde: Universitetet i Bergen). Økningen på 34.000 problemspillere har skjedd mens Lotteritilsynet har strammet kraftig inn på de utenlandske spillaktørenes mulighetsrom (reklameforbud, forbud mot pengeoverføringer osv.), og forsøkt å tilrettelegge til fordel for statens egne selskaper. Derfor er det et stort paradoks at antallet problemspillere øker mest innenfor monopolet. Norsk Tippings spill topper listen over pengespill med flest «bekymringsmeldinger» og adferdsproblemer.

Les flere saker fra Norsk debatt her

I motsetning til mytene

I motsetning til hva mytene forteller, ønsker vi at underholdningsbaserte pengespill skal være en ukomplisert fornøyelse for alle kunder. Gjennom å tydeliggjøre hvordan problemspilling kan identifiseres og måles, vil vi bidra til en mer bærekraftig næring og forlystelse i alle land der vi har kunder.

Norske myndigheter gjør en viktig jobb med å sette spillansvar og problemspillere høyt på dagsorden. Vi vil bidra med den erfaringen og ekspertisen vi har for å styrke kunnskapen på området.

Å begrense – til slutt stanse – usunt spill i samfunnet er et langsiktig arbeid. Å beskytte forbrukerne krever en faktabasert, mer åpen og konstruktiv politisk dialog.

Vi har tiltro til at Ap-politikere som Trond Giske vil være åpne for en slik erfaringsutveksling, for sikre et ansvarlig spillmarked i Norge.

Kommentarer til denne saken