De siste ukene er det avslørt flere tilfeller der hundrevis av griser har dødd eller måtte avlives på grunn av ulovlig dyrehold.

Norsk lov er nemlig tydelig på at dyr har en egenverdi, og at de «skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger», som det heter i Dyrevelferdsloven.

Derfor er det helt uholdbart at Mattilsynets tilsyn har avslørt at over halvparten av inspiserte svineprodusenter bryter loven - oftest ved dårlig oppfølging av syke og skadde dyr.

Det er bare fjorten dager siden Politiet og Mattilsynet fant over 200 døde griser på en gård i Inderøy i Trøndelag. – Dette er en svært alvorlig sak. Vi har nå fokus på kartlegge og dokumentere omfanget og hvordan dette har skjedd, uttalte påtaleansvarlig Amund Sand i Trøndelag politidistrikt til NTB.

– Vi er ennå tidlig i etterforskningen, men så langt tyder opplysningene vi har, på at dyrene ikke har fått tilsyn og stell over en lengre periode. Det er snakk om en dyretragedie, sier Sand.

276 døde griser er selvsagt en tragedie, men her er ordbruken misvisende. I realiteten er det et grovt lovbrudd, og dyremishandling er i så fall en aktiv handling. Den siktede gårdbrukeren erkjenner straffskyld etter siktelsen. Strafferammen er fengsel inntil tre år.

Det gikk to måneder fra Mattilsynet fikk varsel om magre griser til de gjennomførte tilsynet og avslørte dyremishandlingen.

Omtrent samtidig fikk Mattilsynet melding om flere døde griser på en gård i Gudbrandsdalen. Der fant de 15 døde griser, men mange av de rundt 500 grisene på gården var i så dårlig forfatning at over 100 griser ble avlivet.

– Dette er en alvorlig sak, og vi jobber nå med å kartlegge og dokumentere omfanget, sier politiadvokat Ragnhild Klerud Johannessen. Bonden erkjenner brudd på dyrevernloven, og politiet opplyser at han er lei seg og blir ivaretatt av helsevesenet.

Avslører dårlig dyrehold

Grisebønder som mishandler dyrene, er dessverre en gjenganger. I en sak på Jæren fant Mattilsynet 45 syke og minst 340 døde griser på gården. Det var døde gris overalt, noen dyr var mumifiserte og Mattilsynet observerte knokler. Noen av de døde grisene hadde ligget i to-tre måneder. Bonden tilstod forholdene og fikk strafferabatt. Dommen ble til slutt på åtte måneders fengsel.

Dyrevernalliansen har samlet mange tusen underskrifter mot grisebransjen: – Nå har næringa fått nok sjanser. Vi trenger radikale endringer om vi skal sikre dyrevelferden for grisene, sier talsperson Tor Grobstok i Nettverk for dyrs frihet, som mener at griseindustrien er ute av kontroll.

– Man kan ikke spise gris med god samvittighet i dag. Kjøp dyrevernmerket kjøtt, da er man sikker på at grisen har levd ute og under gode forhold, sier Lise Kleveland i Dyrevernalliansen.

Lovbrudd overalt

Sannheten er at Dyrevernalliansen har et godt poeng. Mattilsynets ferske gransking av 582 svinebesetninger som er tilfeldig plukket ut av Veterinærinstituttet, slik at inntrykket trolig er representativt.

Derfor er det alarmerende når over halvparten bryter loven. I alt ti dyrevelferdskrav ble sjekket fordi de har stor betydning for grisenes daglige velferd. Graden av lovbrudd varierer, men 328 besetninger - eller 56 prosent - bryter loven. Hver tiende besetning brøt fire eller flere sjekkpunkter. Rapporten viser at ingen bønder ble politianmeldt for lovbruddene,og Mattilsynet påla heller ingen av grisebøndene å slutte med griseholdet, selv om det ble vedtatt 25 vedtak om avliving, ifølge rapporten.

Du kan lese mer her: Sluttrapport Nasjonal tilsynskampanje for velferd om svin

Typiske tilfeller var ulike former for sår, blant annet halesår og bogsår, samt generell sykdom, halthet, brokk og prolaps.

Nå må landbruksministeren ta grep

Dyrevernaktivister har i mange år dokumentert lovbrudd blant enkelte svinebønder, men omfanget av lovbrudd i den nye rapporten er ekstremt høyt. Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) forventer at svinenæringen tar grep, og sier at rapporten vil bli brukt i arbeidet med den kommende dyrevelferdsmeldingen.

Da Politiet og Mattilsynet inviterte pressen til å besøke gården på Indrøy, ble det lagt ned forbud mot å filme inne på gården, uvisst av hvilken grunn annet enn at det ville dokumentert dyremishandlingen og kanskje fått mange til å sette svinekjøttet i halsen. Det ville i så fall vært en forståelig reaksjon.

Når vi kaller det for dyretragedier, så fremstilles sakene som noe trist og nærmest naturlig. I virkeligheten er det grove lovbrudd og norske forbrukere som er opptatt av dyrevelferd, må få innsyn i hvordan det egentlig står til. Det er også all grunn til å spørre om Mattilsynet tar sakene alvorlig nok.

Jenny Rolness i Dyrenes rett hevder i Ringblad.no at Mattilsynet har redusert antall dyrevernstilsyn med 70 prosent på fem år, og at de legger bort 8 av 10 relevante bekymringsmeldinger. De resterende 20 prosent følges opp med en eller annen form for saksbehandling, som kan være en telefon.

Brudd på dyrevelferd er noe svineri. Mattilsynet må skjerpe tilsynet og ta lovbryterne før omdømmet til norske svinebønder får en alvorlig knekk.