Mens de som kan, flykter til Sveits, så sitter vanlige lønnsmottakere med dyre boliger i skattefellen. Nå skrur Arbeiderpartiet til boligskatteskruen over hele landet.

I disse dager har mange boligeiere i Oslo fått en økning i eiendomsskatten på 30 prosent fra ett år til et annet. I ekstreme tilfeller er skatten økt med 70 prosent fra i fjor, viser en gjennomgåelse Finansavisen har gjort av eiendomsskattelistene.

Skatt på bolig har vært en konflikt mellom høyresiden og venstresiden i mange år, og nå innfører rødgrønne flertall eiendomsskatt i stadig flere kommuner.

Ifølge Statistisk sentralbyrå er det nå eiendomsskatt i 321 kommuner og norske boligeiere betalte i 2021 totalt 7,6 milliarder kroner i eiendomsskatt på egen bolig.

Skatten er mer enn tredoblet på 15 år, og innbetalingene kommer til å øke kraftig når vi får tallene for 2022.

Skattesjokk i Oslo

Årsaken til skattesjokket i Oslo er at verdiberegningen av boligene er kraftig økt. Finansavisens utregning viser at skatten bare i Oslo øker fra 1,7 til 2,0 milliarder kroner fra 2022 til 2023, og det er dette boligeierne erfarer når de åpner brevet fra Skattetaten.

Totalregningen øker altså med 300 millioner kroner bare i Oslo, og treffer nesten 180.000 skatteobjekter, ifølge skattelistene. For enkelte boligeiere blir kostnadene rundt 100.000 kroner i året - blant dem Bjørn Rune Gjelsten, Stein Erik Hagen, Petter Stordalen og Øystein Stray Spetalen.

Sjekk hva du må betale i eiendomsskatt i Oslo i 2023

Mange andre boligskatter på toppen

Men eiendomsskatten er bare en av mange skatter på å kjøpe og eie egen bolig.

Flytteskatt og formueskatt

Den første skatteregningen får man allerede når man kjøper seg en ny bolig. Dokumentavgiften, eller mer dekkende - flytteskatten - er på 2,5 prosent av kjøpsprisen.

Kjøper du en bolig til seks millioner kroner, skal altså staten ha en avgift på 150.000 kroner. Det er statens første hilsen til nye boligeiere, som sykepleiere eller andre vanlige folk, som har spart opp nok til å komme inn i boligmarkedet.

Den ferske utredningen fra Skatteutvalget forteller hva som kan komme, og det er skatteskjerpelser:

  • Utvalget vil skatte deg for leieverdien av egen bolig og fritidseiendom.
  • Det skal bli skatt på gevinsten av å selge egen bolig og fritidseiendom.

Trøsten er at dokumentavgiften skal bort, men man bytter altså en engangsskatt med skatter som løper år etter år, som «fordelen» av å bo i sin egen bolig.

Økt skatt på bolig fremover

Skatteutvalgets forslag er at skatten for å bo i egen bolig skal settes til 1 % av formuesverdien, og at det skal komme på toppen av eiendomsskatten. Dersom dette ikke skjer, foreslår utvalget at man ikke lenger skal få treffe fra lånerentene på skatten.

Det skal også bli skatt på gevinsten ved salg av boligen: — Utvalget mener videre at reglene som gir unntak for å skattlegge gevinst ved salg av egen bolig strammes inn, heter det i utredningen, og det samme skal gjelde hytter og annen fritidseiendom.

17 milliarder i økte boligskatter

Hva blir regningen for boligeierne?

Skatteutvalget har gjort en beregning som tilsier at det samfunnsøkonomene ser som skatten på fordelen av å leie egen bolig gratis (eller det vi andre kaller å bo hjemme) bidrar til å øke skatteinntektene med 17,3 milliarder kroner i året.

Trøsten er at utvalget også foreslår å fjerne flytteskatten (dokumentavgiften) på 12,4 milliarder, men det er en mager trøst. Erfaringen har vært at politikerne gjerne tar imot skatteskjerpelser, men at det sitter langt inne å kompensere dem fullt ut.

At skatteskruen på bolig økes, er uomtvistelig: — På lengre sikt vil forslagene gi provenyøkninger. Dette er på meget usikkert grunnlag anslått til 6 mrd. kroner, heter det i utvalget.

Jeg vil på meget sikkert empirisk grunnlag fra norsk politikk hevde at det kommer til å bli verre.

Betydelig verre.

Koldtbord av ulike skatter på boligen din

Det finnes allerede et stor meny av de ulike skattene kommuner og stat krever inn for boligen din.

Her er et lite utvalg av boligskatter:

I tillegg kommer kommunale avgifter som vann, renovasjon og kloakk - for ikke å snakke om ulike strømavgifter.

For dem som har skattepliktig formue, bidrar boligverdien tungt i formueskatten. Det er blant annet denne som gjør at norske investorer selger unna hus og hytter og flytter til Sveits.

For vanlige lønnsmottakere med nedbetalte boliger er det ikke mulig å flytte til Sveits.

Her er det ikke vanlige folks tur.