Norges Automobil-Forbund (NAF) er en steil forsvarer av at elbiler ikke skal få dyre kjøpsavgifter. Å bli anklaget for å ha «lagt til rette for» engangsavgift, slik Hilberg Ove Johansen, daglig leder i Amcar argumenterer for i Nettavisen, er anklager uten hold i virkeligheten.

Dette er saken: Tro meg, om du synes det er dyrt å ha bil nå – så bør du grue deg

Det er også feil å påstå at det er elbilene som arver bensinbilenes avgifter. Det er omvendt.

Avgiftene på elbiler vil ende opp med å bli avgiftene på alle biler. Fordi det er elbiler folk kjøper i dag.

Fritak er eneste pluss med bilavgiftene

Det eneste bra med bilavgiftene, er hva man har fått til med fritak fra dem.

Forløperen til trafikkforsikringsavgiften ble innført i 1917 som en «midlertidig skatt på luksus». Engangsavgiften kom også som en midlertidig avgift i 1955 for å «begrense valutaforbruket».

Avgiftene på bensin- og dieselbiler har med andre ord aldri vært spesielt gjennomtenkte.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Ni av ti velger elbil

Derfor har vi vært en pådriver for utviklingen hvor statens inntekter fra engangsavgiften har gått fra 17,9 milliarder i 2015 til 9,3 milliarder i 2020. Derfor bør dagens bilavgifter fases ut i takt med at folk slutter å kjøpe nye bensin- og dieselbiler.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) var 2021 det første året elbiler har dominert nybilsalget i alle inntektsgrupper. I år er ni av ti nye biler kjøpt av privatpersoner elbiler. Den amerikanske folkefavoritten, Tesla, ligger stadig på salgstoppen i Norge.

Kortslutter utredning av fremtidige bilavgifter

Overgangen til elbil kunne vært en god mulighet til å se alvorlig på hvordan framtidens bilavgifter bør se ut. Faktisk kommer det to offentlige arbeider før jul som gjør dette: Både en utredning av veiprising og et utvalg som skal se på bilavgiftene i sin helhet. Dette arbeidet har regjeringen dessverre gått inn for å kortslutte.

NAF gir ikke blanko-fullmakt til innføring av veiprising i Norge. Men vi vil avvente hvilket forslag som kommer på bordet. Dersom krav som utfasing av andre avgifter, bompengestopp og personvern ivaretatt, bør forslagene vurderes. Nettopp fordi vi vet at elbiler ikke kan være avgiftsfrie for alltid.

Derfor må ikke de gammeldagse bilavgiftene blir innført på elbiler. Det har NAF lenge kjempet mot. Men nå kan regjeringens politikk oppsummeres som «gamle feil om igjen».

Håpløst med avgift på rekkevidde

I følge Klimakur 2030, når ikke Norge utslippskuttene sine på samferdsel uten elbilfordelene regjeringen nå vil avvikle. Det grønne skriftet går ikke sin gang alene, slik Arbeiderpartiet, Senterpartiet og tydeligvis Amcar later til å tro.

Uten elbilfordelene får vi høyere utslipp, avgifter som gjør det dyrere å kjøpe bil dermed færre bilister som kan bytte ut bilen de har i dag. For samtidig som avgiftene på elbiler stiger, frykter vi at høyere priser vil forplante seg til andre biler.

En vektavgift er i praksis en rekkeviddeavgift, siden større batterier veier mer. Dette treffer potensielle elbilister i distriktet hardest, der utgangspunktet burde være at det er billig å bruke bil. I stedet utgjør bilavgiftspakka en økning i skattene på 1,3 milliarder.

Les mer fra Norsk debatt

Rammer usosialt

For å strø litt salt i såret, vil økte kjøpsavgifter på elbiler øke verdien på de elbilene i bilparken. Fortsatt er det slik at det er flest med høy inntekt som har hatt mulighet til å skaffe seg elbil. Dermed blir avgiften ikke bare klimafiendtlig, men også usosial. Akkurat når vanlige folk kan kjøpe seg elbil.

Det er en politikk regjeringen burde skjermet folk fra. Slik de lovet da de vant valget i fjor.

Derfor er det regjeringens hodeløse forslag vi kritiserer, ikke andre organisasjoner.

Med nær 500.000 medlemmer utgjør vi en flokk alene, men at vi har Elbilforeningen, BIL, OFV, NBF med oss i denne kritikken ser vi på som en styrke.