I norsk skole må det være lov å skille seg ut, og det må være lov å være flink. I altfor lang tid har vi holdt tilbake elever som burde fått utfolde seg og utvikle sine evner.

Resultatene fra Ungdata-undersøkelsen viser at det fortsatt er altfor mange elever i norsk skole som ikke opplever undervisningen som relevant eller interessant, som sitter lange skoledager og kjeder seg. I sammenheng med dette konstaterer rapporten at skulking har vært et tiltakende fenomen de siste årene.

Samtidig har vi en regjering som mener at svaret på utfordringene i norsk skole er å ikke la elevene få velge videregående selv, fjerne lærerspesialistordningen, fjerne fraværsgrensen, fjerne kompetansekrav for lærere og innføre skolemat.

Dette er prioriteringer som overhodet ikke gir mening når man ser på hva som er de faktiske utfordringene i norsk skole.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Regjeringens A4-kvern

Vi vet at ungdom som ikke fullfører videregående står i fare for å havne blant de negative statistikkene. Derfor bør varsellampene blinke når rapporten fra Ungdata sier at skulking har utviklet seg negativt over tid, og stadig flere elever mistrives på skolen.

Norske elever trenger at undervisningen tilpasses tettere elevenes evner og potensial.

Les mer fra norsk debatt

En slik skole får vi nok ikke se med dagens regjering. Når elever roper etter mer bedre undervisning, er det ganske bakvendt å fjerne alle tiltak som sikrer elevene gode lærere.

Det viktigste må være at vi elever får velge selv hvor vi vil gå på videregående, velge fag utfra egne interesser og få undervisning tilpasset vårt eget nivå.

Når vi får bestemme mer over vår egen skolehverdag, motiverer det oss til å ta aktivt del i den.

Det må være lov å lykkes i norsk skole. Da må elevene bli møtt med undervisning som er tilpasset deres evner og potensial, ikke bli møtt med A4-kvernen til Arbeiderpartiet.