Fra 1. mai må rundt to millioner nordmenn betale dyrt for strøm de ikke får.

Det har nettselskapet Elvia AS bestemt. Nå skrur de opp prisen på strømtransport med fem øre per kilowattime.

Begrunnelsen er original: - Elvia øker nettleien med om lag 5 øre (inkl avgifter) per kWh gjeldende fra 1. mai. Bakgrunnen er at vi må kjøpe inn kraft i spotmarkedet til en høyere pris enn forventet for å dekke opp tap i nettet.

- Hovedårsaken til nettleie-økningen er at kraftprisen har blitt veldig mye høyere enn prognosene tilsa for bare kort tid siden. Uroen i Europa har bidratt til forsterket usikkerhet rundt energisituasjonen og har drevet kraftpriser og inflasjon opp. Økte kraftpriser gir Elvia økte kostnader til nettap og økte kostnader til transmisjonsnettet, sier Elvias administrerende direktør Trond Skjellerud.

For en kunde med et forbruk på 20 000 kWh per år vil økningen i snitt utgjøre om lag 83 kroner per måned inklusive merverdiavgift, dersom det ikke tas hensyn til at forbruket varierer gjennom året.

Tusenlapp i året

Prisøkningen betyr rundt 1.000 kroner i økte strømkostnader per år for alle kundene deres, og kommer på toppen av at elektrisitet har nådd rekordnivåer fordi Elvias eiere og de andre norske strømprodusentene selger elektrisitet til høystbydende i Europa.

Eierne av Elvia er Oslo kommune, og fylker og kommuner i Innlandet og Viken.

De samme kommunene tjener grovt på høye strømpriser, og tømmer kassene i kraftselskapene hvert år med gigantiske utbytter.

Det er for øvrig ikke lenge siden Nettavisen-kommentator Kjell Erik Eilertsen kritiserte Oslo kommune for å sende milliardregningen for karbonfangst videre til strømkundene.

Les mer: Karbonfangst til rekordpriser og Norges frekkeste omskrivning

Dette ble benektet av Ap-byråd Victoria Maria Evensen, mens Eilertsen repliserte at Ap-byråden lever i en eventyrverden.

Betaler for lekk nett

Det oppsiktsvekkende er at monopolisten Elvia vil la kundene betale ekstra for strøm de ikke får - altså for strøm de kjøper inn (hovedsaklig fra sine egne eiere), men som de ikke klarer å levere ut til kundene.

Det hører med til historien at Elvia gikk med totalt 2,3 milliarder kroner i overskudd i årene 2020 og 2021.

Det er mulig jeg følger dårlig med, men et raskt nettsøk sier meg at Elvia ikke sender ut pressemeldinger og varsler om prisreduksjoner i nettleien når strømprisen går ned (selv om de da sparer penger på at det er mindre farlig at nettet lekker strøm).

Spleiselag fra innbyggerne

Men kan det være så mye å bråke over at strømregningen blir enda fem øre dyrere per kilowattime?

Vel, for det første er dette en prisøkning som ikke omfattes av strømstøtten. Dette er en ekstrakostnad som går rett fra innbyggerne, via Elvia og til store utbytter hos eierne.

For det andre er det snakk om gigantiske beløp. Elvia selger årlig rundt 30 terrawattimer med strøm. Det er ufattelige 30 milliarder kilowattimer. Sett over et helt år, og gjeldende for all Elvia-strømmen, er det altså en prisstigning på 1,5 milliarder kroner som veltes over på kundene.

Selv om det er gode tider for kraftprodusentene, så er det vel slik at en milliard her, og en milliard der - det blir fort penger av slikt.

For strømkundene er det bare å punge ut og spytte inn på spleiselaget slik at at strømmen kan gå enda mer effektivt til utlandet.