Fotball-EM er over. Det meste gikk som det bruker å gjøre, og som vanlig tapte England på straffespark. Italias forsvarsspill var også nokså gjenkjennelig og dommernes innsats var ikke alltid like imponerende.

Det som imidlertid var minst imponerende var kontrastene mellom liv og lære på - og utenfor - banen.

Pride og TikTok

Det klareste eksemplet på kontrastene kunne tilskuerne se allerede før kampene var i gang, da en radiostyrt bil ikledd pridebevegelsens regnbuefarger transporterte ballen til kampens hoveddommer. Samtidig som den radiostyrte bilen fraktet ballen innpå banen, rullet reklameplakatene med Alipay, Hisense, Vivo, Tiktok, Gazprom og Qatar Airways i bakgrunnen.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Det virke kanskje som en uskyldig sak at disse selskapene sponser UEFAs europamesterskap, men fire av disse selskapene er kinesiske, Gazprom er Russisk og Qatar Airways er selvfølgelig eid av sjeikene i Qatar.

Politiske selskaper

I motsetning til vestlige selskaper, som anses som private aktører, er ikke de nevnte selskaper løsrevet fra opphavslandenes mer eller mindre totalitære og undertrykkende regimer. Det kinesiske kommunistpartiet har lykkes mest med til å «skjule» den statlige kontrollen, men selv her er partiet alltid tilstede.

Kommunistpartiets tilstedeværelse kommer til syne gjennom kravet om at alle kinesiske selskaper skal ha minst én representant fra det kinesiske kommunistpartiet i styret. Alle selskaper som har produksjonslokaler skal ha partikontor i produksjonslokalene.

Gjennom disse tiltakene har Kinas eneste politiske parti god kontroll på samtlige kinesisk selskaper, og kan aktivt bruke disse til å fremme Kinas politiske og ideologiske interesser.

Personlig data eies at myndighetene

For noen år siden ble samtidige kinesiske individer og selskaper underlagt landets nye og mer omfattende etterretningslovgivning. Den nye loven krever at alle kinesiske statsborgere og selskaper skal på kommunistpartiets ordre samarbeide med myndighetene.

Et slikt samarbeid kan dreie som om å overlevere informasjon om selskaper, individer og åndsverk. Ingen er unntatt denne loven, og informasjon om ikke-kinesiske statsborgere og virksomheter innhentes ved hjelp av denne lovgivningen.

Les også: Bukayo Saka: Plutselig var han ikke engelsk nok

Vi skal heller ikke glemme at dataen som høstes inn og lagres av kinesiske selskaper som Tiktok, Vivo og Alipay også er fritt vilt. Det vil si at personlig informasjon til millioner av brukere på disse plattformene er tilgjengelig for kinesiske myndigheter.

Hvordan de bruker dette vites ikke, men det er nærliggende å anta at denne dataen som et minimum brukes til å kartlegge aktiviteter som partiet kan ha interesse av. Kommunistpartiets betydelige etterretningsaktivtet mot det regimet anser som fiender bør bekymre de fleste.

Undertrykkelse

Det kinesiske kommunistpariets forhold til minoriteter, homofile og dissidenter er også svært problematisk. Kina har i lang tid aktivt undertrykt landets muslimske minoritet.

Det kommunistpartiet omtaler som omskoleringsleirer, forteller andre om tvangsarbeid, tortur og seksuelle overgrep. I andre rapporter fremkommer det at denne muslimske minoriteten tvinges til ufrivillig organdonasjon. Andre beskriver kommunistpartiets handlinger som en form for etnisk rensing.

Her kan du lese flere kommentarer av Mahmoud Farahmand

Homofiles rettigheter

Gazprom er et annet eksempel. Nettstedet Politico beskriver det russiskeide selskapet som en stat i staten.

Tidlig på 2000-tallet brukte Putin selskapet til å få stadig større kontroll over russiske medier. Gazprom ble brukt til å kjøpe opp flere publikasjoner og en tv-kanal. Med Russlands offisielle innstilling til homofiles rettigheter er det kanskje ikke så overraskende at Gazproms logo ikke ble sett i regnbuefarger.

Dobbeltmoralens høyborg

Vesten og Europa har i lang tid hatt en tro på at vi gjennom handel kan endre andre lands politiske systemer, og ideologiske ståsted. Dette har vi ikke lyktes med.

Land som Kina gjør nå en iherdig innsats for å hvitvaske sitt nasjonale omdømme gjennom bruket av statseide selskaper. Hvorvidt de vil lykkes med disse forsøkene, er ikke lett å spå.

Les flere meninger fra Norsk debatt her

Med dette som bakteppe kan man undres om den pågående debatten om rasistiske Twitter-meldinger er den største utfordringen vi og fotballen står overfor. Fotball skal være underholdning, men underholdningen ser ut til å anvendes som en politisk og ideologisk kamparena.

Dette er mye takket være fotballen selv. Denne idretten er blitt en multimilliard-virksomhet som i stadig større grad er avhengig av sponsorinntekter. Hva sponsorer står for og hvor pengene kommer fra, er ikke like nøye, så lenge man kneler før kamp og ikler stadion prideflagget.