Gå til sidens hovedinnhold

En advarsel: Min krefthistorie og møte med naturmedisin og andre selvlærte kvakksalvere

Jeg ble overrasket når en dame ringte og ville selge meg en saft bestående av en kinesisk urt til kroner 8.900,- i en flaske som rakk til omtrent en ukes forbruk, skriver debattforfatteren.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

(Haugesunds Avis)

Det å få kreft i nærmeste familie er noe som påvirker alle rundt en. Da min kone fikk uhelbredelig kreft i 2010, var det et sjokk for alle i familie og vennekrets, og selvsagt for henne selv. Redsel, uvisshet, mangel på kunnskap og et liv som ble totalt snudd på hodet preget spesielt de første månedene sterkt.

Vi var velsignet med fantastiske leger og en varm oppfølging fra kunnskapsrike leger ved Haugesund sjukehus. Og vi fikk mange gode og støttende besøk og telefoner fra kjente, men også ukjente. Slikt varmet.

Men det gikk ikke lenge før vi begynte å få mange, og en annen type telefoner også. Det var fra (velmenende?) personer, mest ukjente, som hadde en eller annen «fantastisk» naturmedisin de ville selge, som visstnok skulle ha en positiv, og noen ganger «utrolig» effekt på nær sagt alle typer kreft.

I de første ukene og månedene hadde jeg ingen kunnskap om kreft, selv om jeg i årene etter ved god hjelp av leger og dyktige fagfolk etter hvert tilegnet meg stadig mer kunnskap.

Les også: Konspirasjonsteorier i postkassa

8.900,- kroner i uka for saft

Men i de første ukene og månedene tok jeg meg tid til å lytte til alle som ringte og ville selge oss ett eller annet naturpreparat, det kunne jo ikke skade å lytte tenkte jeg.

Men jeg ble jo overrasket når en dame ringte, og ville selge meg en saft bestående av en kinesisk urt til kroner 8.900,- i en flaske som rakk til omtrent en ukes forbruk.

  • Ved nærmere undersøkelser og litt googling, fant jeg ut at det ikke forelå noen som helst vitenskapelig dokumentasjon fra seriøse kilder på at dette hadde noen som helst effekt.
  • Det viste seg at selger hadde null medisinsk utdannelse, kompetanse eller erfaring. Vedkommende hadde fast arbeid i Posten Norge, men viste seg å ha ihuga tro på naturmedisin.
  • Ved å sjekke sosiale medier, fant jeg ut at vedkommende privatperson hadde andre meninger og holdninger som var dypt skeptiske til vitenskap, media, verdensbilde, leger generelt og ikke minst det å ta «skolemedisin» overhode. Selger var rett og slett en konspiratorisk sjel, med et helt forskrudd verdensbilde.

Nå gikk selvsagt ikke vi i denne fella. Men jeg lurer på hvor mange sårbare mennesker, med alvorlige kreftdiagnoser som tenker «hvorfor ikke prøve, det er jo et håp, det kan ikke skade»

Jo, det kan skade, det kan ta livet av deg, og det skal jeg fortelle om i neste avsnitt.

Livstruende te

Tidlig i min kreftkamp som pårørende, opplevde vi noe som for alvor, og for alltid, medfører at jeg vil råde alle med alvorlige kreftdiagnoser til å vende det døve øret til enhver selvlært naturmedisiner eller kvakksalver som tror de vet bedre enn legene.

Første behandlingslinje mot benmargskreft var i 2010 en cellegift ved navn Velcade. Min kone var på dette tidlige tidspunkt i sykdomsforløpet meget syk og sengeliggende på Haugesund sjukehus.

Vi hadde stor tro på Velcade, da de aller fleste pasienter responderte meget godt på denne kreftmedisinen, og det kunne slå den aggressive kreften midlertidig tilbake noen uker eller måneder.

Vi kunne dermed få et tidsvindu med lave kreftverdier i blodet, noe som kunne muliggjøre en (midlertidig) livreddende stammecelle-transplantasjon senere med best mulig resultat.

Kunne kostet livet

Den første uken virket Velcade fint, kreftverdiene falt i blodet. Men etter to uker begynte de å stige kraftig, av en årsak hverken legene eller vi forsto. Jeg ble redd, og tenkte mye på dette, ja døgnet rundt.

Jeg snakket med Ingrid, konen min, og spurte om hun selv tok andre medisiner samtidig med cellegiften, noe som kanskje «nøytraliserte» virkestoffet i cellegiften?

Hun sa hun tok ingenting, og det eneste nye var en venninne som daglig var innom og besøkte henne og ga henne «grønn te», for det var jo så sunt og virkningsfullt mot kreft, sa venninnen. Venninnen var jo også så flink med naturmedisin, og naturmedisin er jo så rent og sunt fikk hun vite. Venninnen sa hun burde drikke en liter til dagen.

Som nevnt var dette tidlig i sykdomsforløpet, jeg hadde på det tidspunktet null kunnskap om kreft, men utover kvelden ved sykesenga tenkte jeg mye på dette. Så da jeg gikk hjem for kvelden, satt jeg meg på google. Det tok ikke mange minuttene før jeg fant ut, at det var et stoff i denne grønne teen, som nøytraliserte virkestoffet i kreftmedisinen Velcade. Det var som sagt kveld i Norge, og da altså tidlig morgen i USA.

Jeg tok flere telefoner til flere av verdens ledende kreftsykehus i USA den kvelden, og det viste seg fort, at for denne kreftmedisin (Velcade), og for denne diagnosen (benmargskreft), kan store mengder grønn te ha en helt ødeleggende effekt på den ellers effektive kreftbehandlingen.

Les også: Tre grep mot konspirasjonsteorier

Jeg skrev den natten ut flere av de vitenskapelige rapportene, samt skrev referat av mine samtaler med kreftsykehus i USA og ba om et møte med legen ved Haugesund sjukehus på morgenen. Vår dyktige lege var kjent med problematikken, men han visste naturligvis ikke at min kone fikk «kvakksalver-behandling» ved siden av fra en amatør-naturmedisiner, som sikkert var velmenende, men samtidig totalt kunnskapsløs, selvlært og uten noen som helst form for medisinsk utdannelse.

Vår dyktige i lege ved Haugesund sjukehus tok umiddelbar affære, fikk stoppet galskapen. Han sendte også ut en melding til alle hematologer (blodkreftleger) i Norden ved hjelp av interne meldesystemer, at de burde innskjerpe opplysningsrutinene til pasientene med hensyn til den ødeleggende interaksjonen som oppstår mellom kreftmedisinen og naturmedisinen grønn te.

For vår del kunne denne hendelsen i ytterste konsekvens kostet livet, kun fordi en selvlært person, med tro på naturmedisin og uten medisinsk utdannelse, tror de vet bedre enn legene.

Så vær våken, det finnes mange slike kvakksalvere i Norge.

Skadene selvlærte naturmedisinere kan gjøre

Selv er jeg lungetransplantert. Jeg har alltid vært frisk, men i 2008 «eksploderte» den latente og medfødte genfeilen, og mine lunger begynte en nedbrytende prosess som medførte at jeg etter hadde en lungekapasitet på kun 15 prosent av det normale.

Jeg fikk vite jeg hadde kun måneder igjen å leve, om jeg ikke fikk en livreddende lungetransplantasjon. Jeg levde et liv den gang i en pustemaskin og ble i tillegg tilført oksygen 24 timer i døgnet, der jeg lå i senga døgnet rundt og egentlig trodde det hele var over.

Men så kom telefonen fra Rikshospitalet, de hadde en donor. En mai-natt i 2010 fikk jeg livet tilbake og i dag er jeg frisk som en fisk.

… men granateple og sitrusfrukt kan ta i ytterste konsekvens ta livet av meg.


Kroppen godtar aldri helt ett nytt organ. Så om du har fått transplantert lunger, hjerte eller nyrer, må man leve med risikoen om at kroppen når som helst i alle år fremover kan starte en avstøtnings-prosess av det nye organet, noe som er livstruende og ofte dødelig.

For å unngå avstøtning av transplantert organ, må flertallet av transplanterte pasienter resten av livet daglig innta medikamenter som demper immunforsvaret, slik at ikke dette starter den livstruende avstøtnings-prosessen av det transplanterte organ. De fleste transplanterte inntar derfor daglig et slikt medikament ved navn Sandimun Neoral. Tar de ikke slike immundempende medisiner, vil man kunne dø forholdsvis raskt.

Og som med svært mange legemidler, så kan effekten av immun-medisinen reduseres - i verste fall oppføre - om man spiser naturpreparater sammen med medisinen. For Sandimun sin del, så er det interaksjon mellom denne og eksempelvis granateple og sitrusfrukter.

Etter jeg ble transplantert, ble jeg bare dager etter fortalt av lungelegene, at jeg ikke måtte spise store mengder granateple, sitrusfrukter og en del andre. Og jeg måtte ligge langt unna naturmedisiner som inneholdt konsentrater av dette, siden jeg da risikerte at immundempende medisinene ikke virket, noe som kunne utvikle seg til å være livstruende.

Konspiratorisk

Har jeg så i årene etter blitt anbefalt konsentratprodukter av slike produkter fra naturmedisinere?

Ja, mange ganger. Men kunnskap dyktige norske leger har gitt meg, gjør det jo enkelt å si nei. Men hva med kunnskapsløse naturmedisin – fanatikerne som selger slikt ukritisk til hvem det måtte være?

Nå er dette meg og min historie. Den gjelder kun kreft med meg som pårørende, og som pasient selv engang som lungetransplantert. Men tro ikke at dette kun gjelder disse eksemplene og diagnosene, slike eksempler finner man nok for de fleste sykdommer.

Men uansett diagnose og en pasients medisininntak i forhold til denne, bør du tenke deg meget godt om før du lytter til en selvlært naturmedisin-fanatiker uten medisinsk kunnskap, som tror de vet bedre enn legene. De gjør mer skade enn godt, og i ytterste konsekvens kan de gjøre deg og din helse uopprettelig skade.

Hva naturmedisinerne selv putter i seg, får nå være så sin sak. Men i det øyeblikk de anbefaler andre ett spesielt produkt, selger produkter til andre, eller snakker varmt for sin «naturmedisin» på sosiale medier bør det ringe en bjelle.

Les flere saker fra Norsk debatt her

Ofte nærer flere selgere og tilhengere av naturmedisin en dyp mistillit til vitenskap, leger og skolemedisin generelt. Selv om nær sagt ingen av naturmedisinerne verken har relevant utdannelse, kunnskap eller erfaring - vet de best.

Det hele fremstår konspiratorisk, noe som synes å være ett fellestrekk ved de mest ihuga naturmedisin-forkjemperne. Man finner også mange vaksine-motstanderne i gruppen naturmedisinere, for de vet jo best selv.

Vi har verdens beste leger ved våre sykehus. Og i spesialisthelsetjenesten er vi velsignet med et rikt antall fantastiske kreftleger, lungeleger og andre.

Snakk med dem før du kjøper produkter fra selvlærte og medisinskeptiske kvakksalvere, om de så er velmenende venner, eller direkte ulver i fåreklær på nettet.

Kommentarer til denne saken