Albert Einstein, verdens desidert mest kjente fysiker, sa at «The release of atomic power has changed everything except our way of thinking». Dette sitatet er svært kjent og nevnes ofte i sammenheng med atomvåpen.

Einstein døde i 1955, men sitatet er fortsatt relevant i dag og kanskje til og med enda viktigere i en verden truet av klimaendringer. Hvorfor har ikke Norge endret synet på atomkraft?

Les også: Klimasaken – en trussel mot Norges sikkerhet og frihet?

Vi må avkrefte mytene

Det er viktig å påpeke at Fremskrittspartiet er det partiet som har kjempet for norsk atomkraft i lengst tid. Tilbake i 2006 gikk Frp ut med forslag om å bruke mer penger på thorium-forskning. Over 14 år senere har nesten ingen av partiene fulgt etter.

Argumentene mot atomkraft er mange og et resultat av mangel på kunnskap om industrien. Avfallshåndtering, ulykkesrisiko og kostnader er noen av de mest vanlige.

Jeg er ingen kjernefysiker, men selv jeg klarer å avkrefte flere av mytene.

Avfallet i en Uran-reaktor er blant annet plutonium, som kan brukes i atomvåpen. Thorium derimot produserer rundt 100 ganger mindre avfall enn uran og avfallet er svært vanskelig å bruke i atomvåpen.

Studier viser at ulykkesrisikoen i et atomkraftverk er lav og stadig synkende. Når Uran hentes ut fra jorden slippes det løs radioaktivt Radon-gass, noe thorium ikke gjør. Thorium er fertilt, som betyr at det ikke kan produsere elektrisitet uten et hjelpestoff. Ved en eventuell feil kan prosessen lett stoppes ved å fjerne hjelpestoffet.

Kjernekraft er fremtiden

Det behøves ikke en doktorgrad for å forstå at risikoen ved atomkraft er blitt overdrevet.

Påstanden om at thorium-teknologi er dyrt er riktig, men det faktum at Norge har muligheten til å bli en ledende nasjon i utviklingen og dermed ha muligheten til å eksportere teknologien - ignoreres.

Vi vet at petroleumsvirksomheten i Norge må utfases i fremtiden, men hvis vi ikke erstatter denne med en annen virksomhet vil vi tape nesten 22 prosent av statens inntekter. Kombinert med at Norge har noen av de største forekomstene av thorium i verden, bør det være en selvfølge at vi blir en av verdens ledende eksperter på området.

Les flere saker fra Norsk debatt her

Kjernekraft er fremtiden. Estimater viser at en kilo thorium kan produsere energi tilsvarende 49000 tonn kull. I en verden som krever mer energi og mindre utslipp, er vi avhengig av at teknologien utvikler seg.

Norge må bli med på denne utviklingen og mitt håp er at politikerne forstår nettopp dette. Vi har muligheten til å bli ledende innenfor thoriumteknologi og være med på å stoppe klimaendringene.

For å klare det må vi ta oss sammen og endre måten vi tenker på.