I dag kom meldingen hele Norge, og også flere medier i Europa, har ventet på:

Prinsesse Märtha Louise skal ikke lenger utføre offisielle oppgaver for kongehuset. Dermed kan både det norske folk og Slottet puste lettet ut.

Eller?

Saken om prinsessen og den omstridte forloveden har åpenbart vært vanskelig for kong Harald, dronning Sonja og kronprins Haakon.

De har brukt lang tid på vurderingen. Det har vært mange kryssende hensyn. Og de har kanskje vært utsatt for sterkt press.

Løsningen preges derfor av kompromisser eller mellomløsninger som kan bli vanskelig å håndtere i det lange løp. Og som legger mye av ansvaret over på Märtha Louise og Durek Verrett selv.

For det første skal hun fortsette å kalle seg prinsesse.

På en måte er det naturlig. Hun vil alltid være datter av sin far. Prinsesse er derfor noe hun er.

Avgjørelsen er likevel et kraftig statement fra Slottet: «Hans Majestet Kongen har bestemt at Prinsessen skal beholde sin tittel», heter det i pressemeldingen.

Durek Verrett bryter tausheten: Durek Verrett: – Jeg har alltid villet støtte min forlovede

Her presiseres det også at fritaket for offisielle oppgaver bare gjelder «på det nåværende tidspunkt». Oppgavene kan med andre ord tas opp igjen, om ønskelig.

Navlestrengen er altså ikke kuttet fullstendig. Og igjen: Det er forståelig, om vi bare ser på de familiære forholdene. Spørsmålet blir likevel om dette er nok.

Eller om løsningen først og fremst er kosmetisk – og dermed kan gi grunnlag for langvarig seigpining.

Dette vil nå i størst grad være opp til Durek Verrett.

I den grad han fortsetter å selge plastmedaljonger til dødssyke mennesker, renser vaginaer, eller driver med annet lurendreieri, vil den negative oppmerksomheten rundt kongehuset fortsette.

Märtha Louise vil fortsatt være prinsesse, og om eller når de gifter seg, vil Durek Verrett fortsatt være en del av kongefamilien – selv om han ikke får egen kongelig tittel. Det ville han ikke fått uansett.

Les også: Nå er det blitt så pinlig at hele kongeriket rødmer
Les også: Kongens nei til Verrett
Les også: Dette kan bare få en verdig utgang

Riktig nok innføres nå også en rekke restriksjoner for å begrense den kommersielle virksomheten til paret.

De skal ikke nevne kongehuset i sine egne mediekanaler, eller i andre medieproduksjoner eller aktiviteter de deltar i. Unntak her er Märthas egen Instragram-konto, @PrincessMarthaLouise.

Det blir også innført noen helt egne regler for Durek Verrett:

Han får ikke lov til å tagge kongehuset, bruke Märtha Louises tittel, nevne noen medlemmer av kongehuset eller bruke bilder av andre i kongefamilien når han gjør kommersielle aktiviteter eller intervjuer.

Det høres jo tilforlatelig ut.

Neste gang han blir intervjuet om sine sjamanøse begavelser i The Sun eller Bild eller Hollywood Reporter, så skal altså ikke han nevne kongehuset. Ja vel. Men hvordan skal det hindre journalisten eller mediet i å gjøre det?

Alle disse forsøkene på særregler viser i seg selv at endringene i stor grad er kosmetiske.

Märtha Louise har allerede mistet flere av sine kongelige oppdrag. At hun nå mister resten, har kanskje ikke all verdens betydning.

Så kan vi si at ingenting hadde vært bedre om kongens datter og hennes elskede sjaman kunne leve lykkelig alle sine dager – helt utenfor offentlighetens søkelys og interesse.

Det avhenger av dem selv. Og hva de har tenkt å gjøre/utføre/selge i fortsettelsen.

I et intervju med NRK/NTB sier kongeparet at Durek Verrett er en flott flyr som er veldig morsom å være sammen med. Det tror jeg på. Da får vi også håpe at han er like romslig tilbake.

For slik er realitetene: Ved å tviholde på tittelen, er det prinsesse Märtha Louise selv som tviholder på den kongelige oppmerksomheten.

Da er det fortsatt opp til henne, og ikke minst Durek Verrett, om oppmerksomheten skal bli positiv eller negativ.