De siste ukene har det vært mye snakk om den såkalte fastlegekrisen. Problemet er at over 130.000 nordmenn mangler fastlege, og fastlegene har klagd på mye arbeid med skoleelever som har trengt å få dokumentert sitt sykefravær.

Det mange ikke vet er at fastlegene er private næringsdrivende som mottar rundt 6,0 milliarder kroner i året fra Helfo. Et stort beløp er det såkalte per capita-tilskuddet legene får for å ha pasienter på listen sin.

Det grunnleggende problemet med fastlegeordningen er at det er en nasjonal ordning som ikke tar nok høyde for lokale forskjeller. For samtidig som mange står uten fastlege, så har resten av fastlegene en overskuddskapasitet på rundt 170.000 ledige listeplasser, ifølge en undersøkelse Helseøkonomisk Analyse AS har gjort for KS.

Du kan lese analysen her: Finansiering av fastlegeordningen

Når legene klager på arbeidsbelastningen, så hører det med til saken at de også får godt betalt for å gjøre lite og ingenting for mange pasienter. For mange er ordningen omtrent som et SATS-medlemskap: Det koster penger, men blir like brukt:

  • Antallet fastleger økte fra 3.700 til 5.000 fra 2001 til 2021.
  • Legene kan maksimalt ha 2.500 pasienter på listen sin.
  • Staten betaler 499 kroner per pasient på listen.

Med andre ord: En populær fastlege kan få 1,25 millioner kroner bare for å ha pasientene på listen, uten at de trenger behandling det året. Så hører det med til historien at det også følger plikter med å være fastlege, så det er ikke millionlønn uten arbeid.

I tillegg får legen penger for behandling. Pasienten betaler egenandel og staten refunderer. I snitt er inntektene per pasient rundt 1200 kroner per år.

En enkel løsning på den omtalte fastlegekrisen er å la private legesentre som Volvat og Aleris få lov til å være fastleger, og gi dem tilskudd for å ha pasienter på listen.

Volvat Medisinske Senter AS nærmer seg 500 ansatte og en milliard kroner i årlige inntekter, mens Aleris har rundet milliarden. I likhet med fastlegene er dette private medisinske tjenestetilbydere, men det er naturligvis slik at mange leger på et større senter kan fordele arbeidsbyrden mer enn en enkelt fastlege der sykdomstopper både kommer og går.

Problemet med fastlegeordningen er at den minner om å ha et ben i en bøtte isvann, og det andre i en bøtte med glovarmt vann. Gjennomsnittstemperaturen er bra, men det hjelper lite på totalinntrykket.

Samtidig som 110.000 pasienter manglet fastlege, ifølge KS-analysen, så var det altså andre fastleger med 170.000 ledige plasser på sine lister. Litt spøkefullt mangler en fastlege-Tinder - mer seriøst mangler man virkemidler som skaffer leger der de trengs og en ordning som er mer fleksibel for regionale forskjeller.

I snitt besøker pasientene fastlegene 2,7 ganger i året, og ventetiden for å få ny legetime har - i snitt - falt jevnt og trutt.

Men gjennomsnittet hjelper lite for de mest overarbeidede fastlegene og pasientene som ikke kommer seg på listen.

Paradoksalt nok er det altså det offentlig finansierte systemet som har brutt sammen, mens de private sentrene - der pasientene betaler mer direkte - klarer seg bra.

KS-analysen viser at enkelte distriktskommuner har gått over til fastlønn, og selv større kommuner vurderer å bruke lommeboken for å skaffe seg leger. Men også legene tilpasser seg, og legelønningene har økt raskere enn økningen i det såkalte per capita-tilskuddet (altså betalingen for å ha folk på listen).

KS-analysen foreslår å legge mer penger på bordet i distriktskommunene, ved å tilby høyere listebetaling enn mer attraktive steder. Det er mulig det virker, men vi kommer altså i en situasjon der staten bruker millionbeløp til å utdanne leger, for siden å la kommunene konkurrere seg i mellom ved å by opp betalingen (uten at det blir flere leger totalt sett av den grunn).

KS-rapporten foreslår å øke listelønnen med 24 prosent i de minst attraktive kommune, og altså øke betalingen til 625 kroner per pasient på listen. Med mange «støttemedlemmer» for å låne et begrep fra SATS og andre treningssentre, så blir det penger av det også.

PS! Er det lurt å øke betalingen per pasient på legelistene? Skriv et debattinnlegg!