(Nordnorsk debatt): Direktørene ved de nordnorske sykehusene har sammen med direktøren i Helse Nord skrevet kronikk i Dagens Medisin. Det har blitt det mest overflødige innlegg hittil i 2022. Det er i praksis et ønske om god jul og godt nyttår flere måneder på forskudd.

Det burde pasientene i nord blitt spart for. Det står absolutt ingenting av verdi i skriftstykket, og kriseforståelse er det lite av. Det er så drøvtygd av kommunikasjonsrådgivere at alt meningsinnhold med fnugg av substans er skrevet ned i et stort sort hull.

Hensikten ser ut til å være å skape et inntrykk av fellesskap. Men artikkelen er i virkeligheten lett å tolke som et budskap som kun har fellesskap på et punkt: Man lager seg et revehi så full av utganger at det enkelte sykehus kan håpe den økonomiske krisen glir over, deretter kan alle fortsette å pusle med sitt og sløsingen med offentlige midler kan fortsette i kjent stil.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

For eksempel skriver direktørene at man «kanskje må akseptere at man vi funksjonsfordele ytterligere slik at ikke alle gjør alt».

Gjesp. Et stort «kanskje» altså, fra folk som er godt gasjerte for å lede og prioritere. Men har de evnen til det? Det er den samme gruppen ledere som sender spørsmålet om hvorvidt man i Nord-Norge skal følge nasjonale retningslinjer for kreftbehandling ut på høring. På høring!

Det er bare i Helse Nord slike helsepolitiske revynumre kan bli satt opp som gratisforestilling. Styret i Helse Nord har jo nettopp har vedtatt at de nasjonale kvalitetskravene skal følges. Har direktørene fortrengt det allerede? Og har de ikke fått med seg at kreftforeningen nettopp slo en knallhard alarm om kvaliteten på kreftbehandling i nord?

Det ser altså ut som en studie i arroganse og ansvarsfraskrivelse. De konkrete tiltakene sykehusdirektørene nevner for å bukt med de galopperende underskuddene er tynn suppe; flere digitale konsultasjoner og bedre innkjøpsrutiner.

Det er som musepiss i Barentshavet. Det endrer ikke hovedbildet i nord, som er en altfor ekstrem desentralisering av komplisert behandling, som både har ført til den dårligste kvaliteten og den laveste kostnadseffektiviteten i landet.

Følgeskadene av denne runddansen er godt kjent gjennom mange år. Det er lavt volum for spesialister som får lite trening, samtidig svekkes legeutdanningen i nord. Det betyr en forverring av rekrutteringsproblemene i helsevesenet, og sist men ikke minst; den sørgelige utarmingen av universitetssykehuset.

Les flere kommentarer av Skjalg Fjellheim

Realiteten er at den ødeleggende PCI-logikken i Helse Nord nå blir avkledd, men at ingen av lederne vil innrømme det. Hvis direktørene hadde hatt troverdighet, ville de jo endret det åpenbare først.

Men da måtte de jo ta tøffe beslutninger, statuere et eksempel og legge ned PCI-tilbudet i Bodø. Det kan overtas av universitetssykehuset uten tilførsel av ekstra ressurser, og reduserer underskuddene i Helse Nord med kanskje 50 millioner kroner i året.

I stedet for å presentere tomme tønner i Dagens Medisin, burde direktørene bruke tiden sin på å lage en haste-utredning over hvilke unødvendige dobbeltilbud i helseregionen som kan legges ned. Da sparer man penger som kan brukes på rus og psykiatri, det virkelige stebarnet i helseregionen.

Veldig mye av krisen kan og må Helse Nord løse selv uten å rope om mer penger. Men det krever tydelig ledelse. Å slutte å skrive skolestiler i Dagens Medisiner er også en god start på bedre ressursutnyttelse i hverdagen.

Les mer fra Norsk debatt

På ett punkt burde imidlertid sykehusdirektørene virkelig adressere helseminister Ingvild Kjerkol. Det er nokså merkelig at ikke en Ap-ledet regjering tar tak i de private vikarbyråenes kyniske utnyttelse av situasjonen i Nord-Norge.

Hvor lenge kan Kjerkol og Støre sitte stille og se på at ansatte ved de offentlige sykehusene sier opp sine jobber og deretter leier seg seg selv ut til dobbel pris? Det er en blodtapping av budsjettene som ikke kan fortsette.