Hans Andreas Limi (Frp) spør hvorfor jeg i min landsmøtetale påpekte at Fremskrittspartiet i 1975 foreslo å selge Statoil sine rettigheter i Statfjordfeltet.

Årsaken er at den nasjonale kontrollen vi har er en viktig årsak til at vi er et rikt samfunn med små forskjeller, og at jeg mener den må økes. Ikke reduseres, slik Frp har jobbet for i årtier.

Les debattinnlegget: Jeg lurer virkelig på hvorfor Vedum velger å bruke tiden sin på dette

Statfjordfeltet har ifølge Equinor siden oppstarten for 40 år siden, gitt bruttoinntekter på rundt 1. 600 milliarder kroner.

Jeg forstår godt at Limi ikke ønsker oppmerksomhet rundt sine forgjengeres salgsforslag, men eksemplene på at Frp ønsker mindre nasjonal kontroll må man ikke mange dager bak i tid for å finne.

Så sent som i februar gikk Frp inn for å selge lønnsomme og viktige statlige selskap. De ønsker å hel- eller delprivatisere Vinmonopolet, NRK, Norsk Tipping, Flytoget, Vy, Posten, Yara og Telenor.

I 2007 gjentok Frp sin tidligere olje- og energiminister Tord Lien ønsket om at Norge skulle selge seg ned på norsk sokkel. I innlegget skriver Limi at det ikke er viktig hvem som eier norske olje- og gassressurser, fordi han mener det er skatteinntekter som gjør at Norge tjener på disse ressursene i dag.

Beskrivelsen er i beste fall upresis. I 2022 utgjorde bare inntektene fra Statens direkte eierskap (SDØE) hele 530 milliarder, så litt vil jeg påstå at det har å si.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Frp har også i mange år sammen med Høyre kjempet for å selge ut norsk vannkraft ved å fjerne hjemfallsretten, et institutt som har sikret nasjonal kontroll på norsk vannkraft siden 1909. De har også jobbet for å selge ut Statkraft, et selskap som i 2022 leverte et utbytte på over 17 milliarder kroner.

I tillegg til å selge ut norsk olje og gass og vannkraftressurser har de også ivret for å selge ut våre felles skogressurser. Sist de var i regjering forsøkte de å selge ned statens andel og å privatisere Statskog. Spesielt tydelig ble denne ideologiske kampen mot nasjonal kontroll på våre felles naturressurser når denne regjeringen satte Statskog i stand til å kjøpe Norges største private eiendom Meraker Brug.

Frp karakteriserte det som «helt vanvittig» å gjøre norsk jord, vannkraft og jaktressurser til fellesskapets eiendom.

Jeg brukte eksemplet om Statfjordfeltet for å understreke at det betyr noe hvem som styrer Norge. Frp vil ha mindre nasjonal kontroll. Vi vil ha mer.

Norge har i dag bygget opp en av verdens mest omfattende velferdsstater. Forutsetningen for dette har vært og er nasjonal kontroll på våre naturressurser, og en unik norsk modell som sikrer at mye av overskuddet fra disse naturressursene kommer fellesskapet til gode. Den norske nasjonale kontrollen er en suksessoppskrift som vi alle i dag nyter godt av.