Det er alltids noe å kritisere både medborgere og politikere for, men i kveld er jeg enig med statsminister Jonas Gahr Støre i at vi hovedsaklig kan være stolte over hvordan Norge har håndtert pandemien.

  • Det norske helsevesenet har ikke brutt sammen, og vi har langt færre dødsfall enn nabolandene.
  • Massive økonomiske støtteordninger har hjulpet de aller fleste som har vært rammet.
  • Samtidig har våre demokratiske institusjoner fungert gjennom et regjeringsskifte.

Pandemien er ikke over, men det langt mindre farlige omikronviruset gjør at vi kan få enorme smittetall, uten å få de skrekkscenariene vi har sett fra andre land.

Fire ganger flere blir smittet

De aller fleste smittverntiltakene blir nå fjernet, og det viktigste i hverdagen er at de inngripende karantenereglene forsvinner. Får du symptomer og tester positivt, blir det fire døgn i isolasjon. Men dine husstandsmedlemmer og andre nærstående slipper smittekarantene.

Riktignok er ikke omikron så farlig som forgjengerne, men frislippet henger også sammen med at korona nå er så utbredt at det vil være tilnærmet umulig å stoppe bølgen.

Fire ganger flere enn de som har vært smittet av korona tilsammen de siste to årene kan bli smittet i løpet av våren.

- Smittebølgen ligger foran oss, og vi tror at så mange som tre til fire millioner kan bli smittet før sommeren, sa statsminister Jonas Gahr Støre på pressekonferansen der Norge i all hovedsak ble åpnet.

Meter, munnbind og sunn fornuft

Den nye koronastrategien kan oppsummeres i en anbefaling om å holde en meters avstand, bruke munnbind på butikker og kollektivtransport, og supplere med sunn fornuft.

Dermed flyttes også ansvar over på enkeltpersoner og arbeidsplasser. Det er ikke noe krav om hjemmekontor, men de fleste bedrifter har egeninteresse av å sørge for at ikke alle ansatte blir smittet samtidig.

Som privatpersoner får vi det meste av kontrollen og ansvaret over egne liv tilbake. Skjenkestoppen oppheves og det er ikke lenger krav om bordservering. Samtidig er omikron uhyre smittsomt, og det vil trolig ligge i bakhodet for de fleste når de gradvis tar opp igjen sitt hverdagsliv.

Fornuftig med evaluering

Koronakommisjonen vil avslutte sin evaluering 31. oktober 2021, og vil dermed bare omfatte Erna Solbergs regjering.

Derfor er det fornuftig at Jonas Gahr Støre signaliserer en ny, uavhengig kommisjon til å granske håndteringen under dagens regjering.

Det er garantert gjort feil og feilvurderinger, blant annet sterkt inngripende tiltak som man ikke har kunnet dokumentere effekten av. Men det er lett å være etterpåklok. I dag vet vi at inngrepene i midten av desember var alt for inngripende, men det er fordi vi har fått nye data for dødeligheten til omikron.

Den største tabben

Vi skal prise oss lykkelig over at omikron både var ekstremt smittsom og vesentlig mindre farlig enn forgjengerne, men det var ingen selvfølge. Og fortsatt holder helsemyndighetene det åpent at vi kan få nye virus som er farlige. Derfor skal man utarbeide fem ulike tiltakspakker for å håndtere grader av smitte og farlighet. Det er fornuftig.

Den største feilen er at vi som samfunn var så uforberedt på en pandemi, til tross for at nettopp pandemier har vært høyt på listen over mulige katastrofer som kan ramme. Beredskap har en tendens til å bli nedprioritert når en krise er over, og det er alltid en mulighet for at den neste krisen ser helt annerledes ut.

Men en lærdom må vi ta, og det er at intensivkapasiteten i norske sykehus har vært alarmerende lav. Uten resolutt nedstengning og et samfunn preget av tillit og etterlevelse av tiltakene, kunne vi fått vesentlig flere dødsfall.

Vaksineproduksjon og vaksineskepsis

I håp om at vi nå ser slutten på koronapandemien er det to viktige vaksinelærdommer:

  • Uten en kommersiell legemiddelindustri hadde vi aldri fått milliarder av vaksiner så raskt. Enorme ressurser ble satt inn av private aktører som jaktet på lønnsomme produkter og overskudd. Det skal vi alle være glade for.
  • Dessverre avslørte også den tynt begrunnede vaksinemotstanden hvor effektivt falske nyheter sprer seg på sosiale medier. I Norge har det vært et nokså marginalt problem, men det er skremmende å se antivaksineprotestene i mange andre land.

Min konklusjon er likevel at vi i all hovedsak kan være stolte over hvordan det norske samfunnet håndterte koronapandemien.