Daglig blir unge bombardert på ulike medier med reklame for - og omtale av kosmetisk kirurgi. Med lite informasjon velger unge å endre på eget utseende, uten at det gjøres på en forsvarlig måte. Nå er flere innstramninger sendt ut på høring for å hindre påvirkning på unge, og for å sikre seriøse aktører.

Kroppspress kan være en faktor som kan påvirke selvfølelsen, selvtilliten og den psykiske helsen. Vi er særlig bekymret over hvilken effekt kroppspress kan ha på barn og unge. Derfor mener vi at det er på sin plass med en 18-års aldersgrense for å kunne gjøre kosmetiske inngrep som ikke er medisinsk begrunnet. I tillegg foreslås det å innføre kompetansekrav for å kunne tilby kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandlinger.

Les også: Jennifer Lopez slår kraftig tilbake mot Botox-rykter

Presset knyttet til kropp og utseende blir pekt på som en av de viktigste årsakene til at mange unge sliter psykisk. Flere undersøkelser viser at spesielt unge jenter og gutter er misfornøyd med kroppen sin. I en undersøkelse utført for Redd Barna i 2018 svarte blant annet 68 prosent av jentene, og 52 prosent av guttene, at de ønsket å endre på eget utseende.

43 prosent sier de kjenner på kroppspress i hverdagen.

Reklameindustrien pekes på som en av de viktigste årsakene til det økende kroppspresset. I rapporten «Retusjert reklame og kroppspress» henviser Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) til forskningsresultater som viser sammenhenger mellom reklame, kroppspress og psykisk helse. Blant annet vises det til at når modeller framstilles som attraktive, påvirker det hvordan barn ser på egen kropp.

Nylig ble influencer og tidligere «Paradise Hotel»-deltaker Ida Johansen Aaserud felt i fagutvalget for influencermarkedsføring (FIM), etter indirekte å ha reklamert for kosmetiske inngrep. Det er ikke første gang en influencer er felt i FIM for dette.

Det er urovekkende når influencere med mange unge følgere bruker sine kanaler for å reklamere for kosmetiske inngrep. Derfor er det viktig at det nå tas et stort steg for å forhindre reklame for kosmetiske inngrep. Regjeringen har sendt på høring et forslag om å stramme inn markedsføringsreglene. Reklame for kosmetiske inngrep skal ikke rettes mot barn og unge, eller bidra til kroppspress. Dette er en viktig innstramming.

Les også: Psyk av instagram?

Vi må jobbe på en rekke områder for å motvirke kroppspress. Noe av det viktigste vi gjør er å styrke barn og unges trygghet og selvfølelse, og legge til rette for at de kan mestre egne liv.

Barn og unge skal få vokse opp uten å oppleve press om å forandre kroppen sin for å bli «bra nok».