Gå til sidens hovedinnhold

Endelig tar byrådet jerngrep mot smitten - men frykten er at det kan være for sent

Endelig gjør Oslo-byrådet det helt nødvendige og innfører hardere tiltak der smitten er verst.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det tok ett år og tre bølger før byrådet stengte skolene i de hardest rammede områdene.

I hele denne perioden har innvandrerdominerte bydeler som Stovner og Grorud ligget høyt i smitte, og resultatet har vært overhyppighet blant innvandrere på sykdom, sykehusinnleggelser og dødsfall.

Dette har vært et tema Nettavisen har vært opptatt av lenge, og løsningen er brutal, men åpenbar: Nedstengningene må være hardere der smitten er mest utbredt, såkalt bydelsspesifikke tiltak.

Dette skrev jeg i en kommentar 1. mars:

«Etter min mening er tiden overmoden for å vurdere tre helt konkrete tiltak:

  • Skjerp kontrollen med smittevern i private hjem der smitten er mest utbredt.
  • Steng ned bydeler der det ikke er kontroll på smitten og begrens mobilitet mellom bydeler.
  • Legg en plan for geografisk øremerking av vaksine internt i Oslo».

Embed

Etter den tid er tre av tiltakene delvis gjennomført.

Nå forbyr byrådet besøk av flere enn to personer i private hjem, og de har allerede innført en skjevfordeling av vaksine som prioriterer de hardest rammede bydelene.

Men det mest symboltunge tiltaket er målrettet nedstengning av skolen ned til 5. klasse i de mest utsatte bydelene. Det er dessverre både nødvendig og målrettet. De siste ukene er personer under 20 år mest smittet av korona.

Hjemmeundervisning i ungdomsskolen og videregående skole frem til påske vil dempe smittetrykket i denne gruppen, og stengning av barnehagene i påskeuken vil være en knallhard hestekur på toppen.

Her kan du lese mer: Disse tiltakene skal vare frem til 6. april

Hvis forbudene og påbudene blir fulgt opp, gjenstår likevel et problem, og det er den fortsatt store mobiliteten mellom bydelene. Faktisk tyder byrådets egne tall på at mobiliteten i bydelen Stovner og Grorud fortsatt ligger høyere enn i resten av byen.

Årsakene vet vi ikke, men mulige faktorer er flere som jobber i yrker der hjemmekontor er vanskelig - eller at informasjonen enten ikke har nådd frem, eller blir mindre etterlevd.

Men om vi ikke kjenner alle årsaker, så vet vi temmelig sikkert at smitten er vesentlig høyere i noen bydeler fremfor andre - og slik har det vært i lang, lang tid.

Poenget med denne kommentaren er ikke å si «hva sa jeg».

Hensikten er heller ikke å gi byrådet ansvaret for alt som har gått galt i Oslo under pandemien.

Dataene er usikre og motstridende, og ting forandrer seg raskt. Men behovet for å skille mellom bydeler burde man sett og gjennomført tidligere. Men at det skulle bli så akutt og så raskt, er det få som forstod før den britiske mutanten slo igjennom.

Men at noe var i gjære, kunne leses ut av tallene. Allerede 3. mars kunne man analysere seg frem til en voldsom vekst i positive tester, og det var rimelig tydelig at mye av smitten skjedde i private hjem og i private sammenkomster i noen få bydeler på Østkanten. Dessverre virket også tiltakene lite treffsikre.

Embed

Siden gikk galt til verre, og inntrykket ble stadig klarere av at man ikke hadde kontroll, og heller ikke hadde vilje til å innføre harde, målrettede tiltak. Jeg vet ikke hvorfor man ikke innførte bydelsspesifikke tiltak tidligere, men mistenker at det skyldes en frykt for å virke stigmatiserende.

Det er en prisverdig tanke, men prisen er dessverre økt sykdom og farlige helseplager.

Embed

Det er både naturlig og rettferdig at økt vaksine til smitteutsatte bydeler følges opp med strengere tiltak i de samme bydelene.

Med smittespredningen blant ungdommer, er det naturlig å innføre heldigital undervisning på ungdomsskoler og videregående skoler. Dette demper også mobilitet mellom bydeler, siden det er fritt skolevalg i Oslo og mange sentrumsskoler der ungdommer fra hele byen møtes.

Å innføre heldigital undervisning for 5. - 7. klasse i bydelene Grorud, Stovner, Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka og Søndre Nordstrand vil redusere mobiliteten internt i de mest smitteutsatte bydelene. Håpet er at det gir resultater i løpet av ukene frem til påske, og at stengte barnehager i påskeuken også betyr mindre mobilitet i, og mellom, bydelene.

Byrådsleder Raymond Johansen ønsket å få tilbake styringen og ansvaret for smittesituasjonen i Oslo, og det er et ansvar han har etter smittevernloven. Og slik smitten har utviklet seg de siste ukene, var det helt nødvendig å vise handlekraft.

Smittevernloven gir nemlig Helsedirektoratet rett til å overprøve lokalpolitikerne og sette kommuner under administrasjon.

Frykten er at selv de nye tiltakene er for lite, for sent. Og det verste som kan skje er en seigpinende nedstengning som likevel ikke er nok til å slå ned smitten. Lyset i enden av tunnelen er en varm vår og vaksineleveranser, men det er forhold norske lokalpolitikere ikke kan styre.

Utallige meningsmålinger viser at folk flest er redde for covid-19, og selv om dødsfallene har sunket kraftig, så kommer illevarslende ny forskning om ettervirkningen av sykdommen. Byrådet har trolig bred støtte for de sterkt inngripende tiltakene hvis de virker.

I vaksinesaken har byrådsleder Raymond Johansen kjempet hardt og lenge for Oslos innbyggere, og det blir for lettvint å gi byrådet skylden for alt som er galt. Eksempelvis var Oslo (med rette) kritisk til dårlig grensekontroll, og det er ikke det rødgrønne byrådets skyld at hovedstaden trolig har fått mye av denne importsmitten.

Og selv om bydelsspesifikke tiltak burde vært innført for lenge siden, så er det kontroversielt. Sånn sett er det et langt skritt i riktig retning at tiltakene skjerpes der smitten er mest utbredt.

PS! Hva mener du? Er du enig eller uenig i at bydeler med høy smitte også må få mer vaksine, men også strengere tiltak? Skriv et leserbrev!