Frps energipolitiske talsperson Marius Nilsen hevder i Nettavisen den 14. september at klimapolitikken er den virkelige grunnen til energikrisa.

Det skal ikke mye til å se at det er en mening du bare kan gjøre deg opp hvis du befinner deg langt inni Frps ekkokammer. Det er snarere for lite klimapolitikk som er problemet, og en energidebatt som i altfor stor grad er drevet av følelser.

Les Marius Nilsen sitt debattinnlegg her: Det grønne skiftet er hovedårsaken til de høye strømprisene

Nilsen har rett i én ting

Nilsen må gjerne gjøre meg oppmerksom på hvilke helt nye klimatiltak som ble innført juli 2021, den måneden Putin startet å strupe russiske gassleveranser til Europa og prisen på mystisk vis startet å rase i været - dette nevnte han nemlig ikke i innlegget sitt.

Og før han prøver seg igjen: konserndirektører i gigantiske oljeselskaper holder vanligvis ikke som kilder på konsekvensene av klimapolitikk.

Nilsen har likevel rett i én ting: hadde vi endret klimapolitikken kunne energikrisen vært unngått. Den store klimaelefanten i rommet er nemlig ikke for mye grønn omstilling, men et Europa som har bundet seg til Putins skitne gass fremfor sol, vind, vann og kjernekraft.

Energikrisa er skapt av for lite og for tannløs klimapolitikk. Vi produserer ganske enkelt for lite energi, og bruker for mye.

Dette kunne enkelt vært løst med massiv utbyggingen av fornybar energi i Europa, og energisparingstiltak, som MDG allerede har mast om i flere tiår.

Man begynner å lure: Har Frps blinde forelskelse i oljeindustrien fått Nilsen til å glemme at uten en energimiks som er avhengig av olje, kull og gass, mister Putin all makten sin over energitilførselen i Europa?

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Dårlig argument

Samtidig har Europa og Norge alt for lenge ført en energipolitikk som i for stor grad har handlet om hvordan man skal skåne følelsene til folk.

I Tyskland har de etablerte partiene stått for en hodeløs og følelsesbasert utfasing av kjernekraft, som har gjort at en utfasing av russisk gass og kull har gått mye saktere. Dette til tross for at moderne kjernekraft er trygt, klimavennlig og et helt elementært supplement til fornybart.

Nøyaktig den samme feilslutningen står Frp for her i Norge, bare at her gjelder fornybar energi. Frp sier for eksempel prinsipielt nei til vindkraft, blant annet fordi det «har ført til konflikter».

At det er mye følelser rundt vindkraft er et like dårlig argument som at folk var redde for kjernekraft da Tyskland begynte å fase det ut, men Frp har valgt å legge seg på en prinsipiell nei-linje. For å løse energi og klimakrisa er det viktigste vi kan gjøre å slutte å velge politikere som er for skjøre for å se et kjernekraftverk i Tyskland, eller en vindmølle i Norge.

For å ha sagt det har Frp heller ikke annen politikk på kjernekraft enn å ville forske litt mer på kjernekraft som vil kunne realiseres om 50 år. Norge burde bidra til at det bygges mer kjernekraft her og nå, selv om det også kan «føre til konflikter».

Ikke la emosjonene hindre dere

Vi må heller ikke glemme at uten ambisiøs klimapolitikk, er denne energikrisa bare starten. Klimaendringene er allerede godt i gang med å skape flere tørker, flere forlengede høytrykk uten vind, og en mer ustabil energiforsyning generelt.

Som et innlegg i Scientific American sier det; dette var ikke den tørreste og varmeste sommeren i nyere tid, det var en av de kaldeste og fuktigste sommerene vi vil oppleve på en god stund - i hvert fall med Frps klimapolitikk.

Det går å løse disse utfordringene, men jo mer global oppvarming, jo vanskeligere blir det.

Derfor må vi gjennom det grønne skiftet unngå klimakrisa, og da vil vi trenge mer kraft. At Nilsen sier han ønsker seg at klimapolitikk blir sett i sammenheng med energipolitikken, kunne jeg ikke vært mer enig.

Les mer fra Norsk debatt her

Hvis politikere, som de i Nilsens eget parti, ikke hadde latt emosjonene sine hindre dem i å støtte energi som løser begge kriser, ville vi kommet langt på vei.