Statsminister Jonas Gahr Støre sa i sin nyttårstale at «korona har gjort samfunnet mer urettferdig».

Nei, det er ikke sykdommen, men tiltakene som gjør samfunnet mer urettferdig. Var ikke valgløftet slik at «alle skal med»? Det man ser er imidlertid et stadig mer polarisert og splittet folk.

Dette har nå gått så langt at enkelte ikke lenger er velkommen hos sin nærmeste familie, bare fordi de er uvaksinert.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

La det være helt klart før dere leser videre: Dette er ikke et innlegg for eller imot vaksinene mot korona, det må hver enkelt få avgjøre selv. Man må derimot lære seg å respektere hverandre uansett valg og da er ikke et segregerende koronapass riktig vei å gå.

Hatefulle ytringer

I mediene og på Facebook kan man lese side opp og side ned med stadig sterkere og mer hatefylte ytringer mot de uvaksinerte, forsterket ytterligere om man orker å lese i kommentarfeltene. Beskyldningene rettes direkte og uten skrupler fra selv redaktørstyrte medier med «Vær varsom»-plakater.

Unnskyld, men hvor har det blitt av medmenneskeligheten og solidariteten fra de ansvarlige redaktørene?

Alt dette hatet, mobbingen og trakasseringen mellom uvaksinerte og vaksinerte får selv barn med seg. De samme barna som senere skal være de som bygger landet. Det gjør meg skremt å se hvor lite ansvar redaktørstyrte medier tar, for hva som formidles.

Les også: Kraftrikdommen gjør oss fattigere

I dag et koronapass, i morgen kan det være et pass for å begrense ikke bare de uvaksinertes rettigheter, men også de vaksinertes.

Ønsket ikke å splitte folket

Et slikt pass kan fort bli utvidet til å tvinge folk inn i det grønne skiftet. Begrensninger på antall flyreiser, mengde fossilt drivstoff som kan fylles, antall restaurantbesøk og så videre.

Avstanden mellom penger og makt er mindre enn mellom folket og de som bestemmer.

Påstander, eller konspirasjonsteorier, har dessverre alt for ofte blitt realitet senere. Dette så vi senest når utenlandskabler ikke skulle gjøre strømprisene høyere, men ble det slik som det ble lovet?

Les også: Kreftsykepleier med 25 års erfaring: - Jeg må vaske toaletter mens pasientene neglisjeres

Før nyttår uttalte statsministeren at han ikke ønsket å splitte folket, men det er nettopp det han nå er i ferd med å gjøre.

Hvordan ville det eksempelvis bli akseptert om det åpnet restauranter og puber kun for de uvaksinerte?

Bruken av koronapass skal i nærmeste fremtid ut på høring. Dette er kanskje en siste sjanse til å ta vår frihet tilbake, eller i det minste ta vare på den friheten vi har i dag.

Koronapasset bør ikke se dagens lys

Det er mitt håp at medienes press om å få åpnet samfunnet i bytte mot et innført koronapass aldri må kunne føre frem. Det er skremmende å se hvilke konsekvenser et slikt pass har fått når det først er innført, nedover i Europa.

Hvis Norge fortsatt skal være et «rettferdig» samfunn der «alle skal med», da har et pass uansett bruksområde, ingen plass i vårt demokratiske og frie samfunn.

Et liv med begrensninger for noen i dag, kan være det som rammer deg i morgen. Derfor bør det være felles interesse for både vaksinerte og uvaksinerte at korona-passet aldri får se dagens lys.

Retter også en henstilling til både medier, fagpersoner og politikere:

Slutt å sette uvaksinerte opp mot vaksinerte. Først da blir vi igjen et samlet folk!

Les flere meninger fra Norsk debatt