Landets husholdninger betaler hvert år inn 400 millioner kroner til klima- og energifondet gjennom en ekstra avgift på strømregningen vår. Fondet forvaltes av Enova. Det statlige foretaket har vært en viktig pådriver for energieffektivisering i boligene våre. Slik er det dessverre ikke lenger.

Enovas støtte til lavterskel energisparetiltak som vanlige boligeiere og borettslag faktisk kan gjøre, har de senere årene bare blitt en brøkdel av hva forbrukerne betaler inn i fondet. Slik skal det ikke være.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Katta ut av sekken

I en pressemelding i forrige uke, slipper Enova katta ut av sekken. I mandatet til Enova inngår ikke lenger energieffektivisering, mener Enova.

Enovas «forbrukersatsing» skal i større grad rette seg inn mot bedrifter som driver teknologiutvikling av varer og tjenester til forbrukerne, og i mindre grad gå direkte til forbrukerne.

Med en slik utvikling, mener vi begrunnelsen for Enova-avgiften som vanlige forbrukere innbetaler, er i ferd med å bortfalle.

Vil regjeringen ha vanlige folk mot seg?

Boligeierne og borettslagene vil være med i den store klimadugnaden. Vi vil gjerne gjennomføre tiltak som innebærer at vi bruker mindre energi og fordeler energiforbruket bedre gjennom døgnet. Energieffektivisering, egen energiproduksjon og smart energistyring, er noen av de viktigste tiltakene vanlig folk kan bidra med i det grønne skifte. Derfor gir staten og Enova et veldig dårlig signal når i praksis støtteordningene som folk flest har mulighet til å gjennomføre avvikles.

Les også: PostNord svarer: Fornøyde kunder er det viktigste for oss

Dette vil ikke bare svekke motivasjonen til å gjennomføre ENØK-tiltak, men kan også bidra til økt motstand mot andre avgjørende klimatiltak som må gjennomføres på 2020-tallet. Vanlige folk vil og kan bidra i det grønne skiftet. Enova og regjeringen skaper motstand og frustrasjon, ikke folkelig trøkk bak helt nødvendige klimaendringer.

Konfliktfri ny energi

Den grønneste og billigste strømmen er den vi ikke bruker. Vi mener derfor at det fortsatt er viktig med ordninger som bidrar til å utløse tiltak for energieffektivisering i boligene våre. Når Enova ikke lenger vil ta ansvar for denne type ordninger, mener vi regjeringen må flytte forvaltningen av midlene forbrukerne betaler inn i klima- og energifondet til et annet organ.

Les mer fra Norsk debatt

Vi har pekt på Husbanken som et godt alternativ til Enova. Husbanken forstår vanlige boligeiere og borettslag, kan bolig og har lang erfaring i å forvalte offentlige tilskuddsordninger.

Regjeringen har gitt tydelige løfter. Den skal lytte og sette vanlige folk først. Derfor har vi tillit til at det raskt blir gjort endringer i disse ordningene. Midlene forbrukerne selv betaler inn til klima- og energifondet må komme tilbake til forbrukerne i form av attraktive tilskuddsordninger som bidrar til lavere og smartere energiforbruk i boligene våre.