Sophie Matlary mener jeg ved å uttrykke min skepsis «kansellerte andres verdier». Er de som advarer mest mot «kansellering» også mest allergiske mot kritikk? Et sunt demokrati har plass til ubehagelig debatt, men begge sider må tåle å høre motargumenter.

I et innlegg i Nettavisen beskylder Sophie Matlary meg for «kansellering av andres verdier». Hun hevder jeg ikke ville dele tale-plattform med andre, fordi jeg mener det kan være sårende når folk hevder at det bare finnes to kjønn. Innlegget er absurd i seg selv, men får det også til å se ut som jeg ikke stilte i en debatt jeg faktisk deltok i.

Les Sophie Matlary sitt innlegg her: Kverulering er bedre enn kansellering

Arrangørene av debatten, som fant sted under Protestfestivalen i Kristiansand, ønsket at deltakerne skulle analysere hvorvidt det «er slik at biologien sier at det finnes to kjønn, eller at kjønn er noe det finnes mange varianter av, som man selv kan definere».

Gode, trygge liv - uansett hvem du er

Som liberal politiker er jeg brennende opptatt av at folk skal få leve gode og trygge liv, akkurat slik de er. Uansett legning, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Transpersoner har dårligere levekår enn resten av befolkningen, og det bekymrer meg. Skeive generelt er ekstra utsatte for hets og stigma på Sørlandet. Der sitter gamle holdninger og fordommer hardere i enn i resten av landet.

Diskusjonen burde ikke dreie seg om transpersoner finnes eller ei, men om hvordan vi kan gjøre livene deres bedre.

Likevel var jeg i panelet i en slik debatt. Jeg sa tydelig ifra om at det var ubehagelig å høre folk bevisst «feilkjønne» transpersoner. Altså, at de kalte mennesker som ønsket å omtales som «hun» for «han», for det motsatte. Det koster veldig lite å bruke et annet pronomen, når det betyr så mye for den det gjelder.

Les også: Dette er arven etter Ernas seks justisministere

Jeg stilte for å være en motvekt

I debatten kalte to av meddebattantene konstant transkvinner for «biologiske menn». På samme scene satt en utrolig flott og modig transkvinne, som formidlet sin historie om hvor vanskelig det hadde vært for henne å leve som den hun er i perioder av livet. Når jeg stilte i debatten, var det for å være en motvekt til disse begrensende holdningene.

Matlary beskylder meg altså for å drive med «no-platforming». Når man først skal bruke slike uttrykk, må man i det minste bruke dem riktig. No-platforming er å stenge noen ute fra å delta i offentlige debatter, ikke å selv velge å ikke delta. Når jeg i tillegg faktisk stilte i debatten, treffer ikke Matlarys begreper.

Les mer fra Norsk debatt her

Jeg synes det er viktig å delta i debatt, også der motstemmene er ubehagelige. Det er jo i meningsbrytningen vi finner demokratiet. Ulike stemmer skal få komme til orde, men også møte motstand. Jeg forsøkte ikke å ta mikrofonen fra mine meningsmotstandere, men løftet min egen til munn.

Som liberal er det helt grunnleggende å kunne ytre at jeg er uenig med personer som ønsker å frata eller minske andre menneskers mulighet og frihet til å være den de er.

For hva er mer kansellerende enn det?