(Rana Blad)

På skolen vår har vi akkurat startet opp vår tverrfaglige uke om folkehelse og livsmestring. Ei uke vi har døpt «God Nok». Så kom beskjeden vi ventet på.

Beskjeden om eksamen.

Hun sa litt om eksamen, Melbye.

Men hun sa mer. Mye mer.

Hun sa noe om eleven - den flotte ungdommen vår. Hun sa at ungdommen trenger eksamen. Hvis ikke blir de kanskje ikke motiverte, og da klarer de ikke å holde trykket oppe. Læringstrykket.

Dette er saken: Avlyser skriftlig eksamen i ungdomsskole og videregående opplæring

Hvor har hun det fra? De fleste ungdommer jeg møter er opptatt av læring fordi den åpner dører! Mot verden og framtida.

Hun sa mye om læreren også. Om oss som jobber i skolen. Om at vi trenger at noen utenfra ser oss i kortene, slik at vi ikke trår feil. Alvorlig feil.

Hun sa til og med at med det går på rettssikkerheten løs hvis norske lærere skal få sette karakterer - helt på egenhånd - uten at noen utenfra passer på at det går riktig for seg.

Ja, for tenk om norske frisører, elektrikere eller sykepleiere skulle gå løs på egenhånd. At ingen utenfra passet på at de utførte jobben sin på profesjonelt vis.

At vi bare skulle ha tillit til at de var profesjonelle, liksom.

Hei, vent.

Og så sa hun noe om hvordan man lærer. Og det fantes en tid, for mange år siden, at skole handlet om kunnskap og testing framfor kompetanse og læring.

Heldigvis finnes det mye oppdatert forskning på hvorfor den tid er forbi.

Avlysning av eksamen gir oss en unik mulighet til å lære.

Til å sette spørsmålstegn ved teorien om at noen utenfra gir en riktigere vurdering av ungdommen etter en femtimers testsituasjon enn norsklæreren som har fulgt dem.

Norsklæreren som har fulgt hvert komma, hver verbbøying, hvert avsnitt, hvert nederlag og hver åpenbaring de siste tre årene.

Les mer fra Norsk debatt her

Er det ikke på tide at vi forstår at når resultatet av eksamen er at de fleste elever scorer dårligere, så er det fordi eksamen er dårlig?

Ikke eleven. Ikke læreren.

Eksamen måler nemlig ikke det formålsparagrafen sier er noe av det viktigste vi jobber med i skolen. Eksamen måler ikke engasjement, skaperglede og utforskertrang. Eksamen er ikke god nok. Lærerne er gode nok. Elevene er gode nok.