Det er interessant å følge med på de pågående debattene og diskusjonene om Afghanistan. Mange uttrykker stor forbauselse over Talibans styrke og evne til å erobre provins etter provins.

Men er det egentlig så veldig overraskende?

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Forskjellig levesett

Flere deler bilder av Afghanistan på 70-tallet hvor kvinner kunne gå kledd som de ville. Disse bildene sammenstilles gjerne med bilder fra perioden da Taliban styrte landet, hvor man ser kvinner ikledd den nokså kjente blå burkaen. Allerede her begynner noen av misforståelsene. Bildene fra 70-tallets Afghanistan er lite representative for landet.

På 70-tallet, slik som i dag, bodde de fleste afghanere i distriktene

I Afghanistans mange landsbyer er tankesettet betydelig mer konservativt. De fleste lever i typiske klan- og stammesamfunn. Dette ser man også spor av i byene.

Det trenger ikke å være noe negativt for de som bor i det sentralasiatiske landet, men for oss kan det virke noe utdatert. Uansett er det lite fornuftig eller produktivt å sammenligne levesett i land som Afghanistan med Norge eller Vesten.

Kun 25 prosent av Afghanistans 40 millioner innbyggere bor i byene. Det er her vi ser spor av det vi liker å kalle vestlige verdier og levesett. Men den resterende delen av Afghanistans innbyggere bor i områder som eies og forvaltes av lokaleledere som har nokså vekslende lojaliteter.

Afghanske klan- og stammeledere er svært så pragmatiske folk, de er nokså løsningsorienterte. Det er ingen stor hemmelighet at også disse lederne må tenke på sine egne liv etter at Taliban har overtatt makten. Må jo si at det er forståelig.

Les også: Norges Afghanistan-skam

Tiår med konflikt

Enkelte her hjemme ser ut til å mene at Afghanistan er i en elendig tilstand grunnet de siste 20 årene med konflikt. En slik analyse vitner om manglende innsikt. Afghanistan har vært i kontinuerlig konflikt i flere tiår.

De har kriget mot hverandre, mot Sovjetunionen og mot hverandre igjen, før vi ankom. Vesten har forsøkt å bygge opp institusjoner, et forsvar og et politi. Det er tydelig at man kunne ha lyktes bedre.

Og mye av Talibans militære suksess vitner nettopp om modellen som ble valgt for strukturen i den afghanske hæren.

Det afghanske forsvaret er tuftet på hvordan mange nokså avanserte vestlige forsvar er bygd opp. Store deler av NATOs militære operasjoner er basert på en kombinasjon av kapasiteter på bakken og i lufta. Vi bruker luftstøtte, fly, helikoptere og droner til å samle inn etterretning, ramme mål, frakte de skadde og fly inn forsyninger og personell.

I kjølvannet av tilbaketrekningen har NATO, spesielt USA, trukket alle luftressurser ut. Det gjelder også bakkepersonell som har bistått med å vedlikehold av afghanske hærens materiell, helikoptere og fly med mer.

Noe som har resultert i at den afghanske hæren er mer eller mindre ut av stand til å operere. Dette kombinert med Talibans brutale fremrykking har resultert i en demoralisert hær, hvor soldatenes eneste løsningen ser ut til å være å overgi seg eller legge på flukt.

Her kan du lese flere kommentarer av Mahmoud Farahmand

Ikke turistreiser med det første

Enkelte nordmenn som har tilbrakt tid i landet, fikk til tider et inntrykk av at Afghanistan var i ferd med å bli vestlig.

Dette ble ofte begrunnet med enkeltobservasjoner av vestligkledde kvinner, gutter i jeans på rulleskøyter, eller jenter som gikk til skolen.

Men man trengte ikke å bevege seg langt utenfor byer som Kabul, Herat og Mazar-e-Sherif og asfalterte veier før man fikk et litt annet inntrykk.

Les mer fra Norsk debatt her

Vi kan egentlig ikke klandre afghaneren for deres valg. Men vi kan sikkert gjøre oss noen tanker om våre egne mistolkninger av situasjonen.

For det blir neppe noen turistreiser til Afghanistan med det første.