Sommeren har vist at klimaendringene er i gang for fullt.

Katastrofale flommer i Europa og skogbranner i Nord-Amerika tydeliggjør at industrialiserte land med i utgangspunktet god infrastruktur er sårbare for omfattende samfunnsskader og menneskelige dødsfall som følge av økende klimaendringer.

Klikk her for å abonnere på Norsk debatt sitt nyhetsbrev

Forskerene er ikke i tvil

Selv om konsekvensene har vært store i vesten, vil konsekvensene bli mer fatale for andre deler av verden hvor det ikke eksisterer tilstrekkelig infrastruktur som kan imøtekomme klimaendringene, og hvor mange vil miste livsgrunnlaget sitt på grunn av økt forekomst av tørke, ras, flom og et mer ustabilt klima.

Forskerne er ikke i tvil om at dette vil medføre økt antall flyktninger globalt, hvor mange vil flykte til Europa.

Vår fortsettelse av olje- og gassproduksjon setter med dette flere norske partier i en skvis, om de ønsker å opprettholde en konsekvent politikk hvor de tar ansvar for følgene av sin politikk.

For når vår olje- og gassproduksjon er en bidragsyter til klimaendringene, som i økende grad vil frata mennesker i utlandet livsgrunnlaget sitt, blir det uforsvarlig å ikke ta dem imot den dagen de blir klimaflyktninger.

Les også: Når «verdens rikeste land» skal stenge oljebrønnene

Ta det sosiale ansvaret

Motsetningen blir tydelig når partier som Ap, SP, Frp og H de siste årene gått i en retning med strengere innvandringspolitikk. Disse partiene ønsker samtidig å satse på olje- og gassindustrien i mange tiår fremover.

Dette går rett og slett ikke overens. Om partiene ønsker å satse på fossilenergi, må de i alle fall ta deler av det økonomiske og sosiale ansvaret for de som blir flyktninger til dels på grunn av vår produksjon.

Om partiene ikke ønsker å ta de imot, kan de i hvert fall ikke fortsette mer oljeleting om de ønsker å være konsekvente.

Les mer fra Norsk debatt her

Har disse partiene noen plan for å forene disse standpunktene, eller er planen at man skal fortsette med satsing på fossil produksjon i flere tiår fremover, samtidig som vi skal nekte så mange mennesker som mulig å komme hit?

Er det virkelig der vi skal sette nivået for politikk i Norge?