By og bygd - en evig debatt om offentlige midler og prioriteringer.

Jeg har merket meg en tendens til at tilhengere av urbanisering og fortettning, stadig oftere føler de må forklare bygdenorge. De mener at de reelle verdiene ikke lengre skapes i distriktene, men derimot inne i de største byene våre - da Oslo i særdeleshet.

Gunnar Stavrum, sjefsredaktør og administrerende direktør i Nettavisen og Mats A. Kirkebirkeland (H) er to av disse.

Kirkebirkeland sin forkjærlighet for byen

Kirkebirkeland argumenterer blant annet med at man ikke kan tilskrive olje og gass til distriktene, da sokkelen ikke hører til noe distrikt.

Elektrisiteten produseres riktignok i distriktene, men konsumeres i Oslo og andre storbyer. Og distriktene tapper verdier ved å få subsidiert lavere strømpriser.

Fisken bekrefter han at riktig nok hentes opp langs kysten, men viktigst - de finansielle og juridiske tjenestene, samt salg utføres fra byene.

Skogvirke - jo, her ligger Oslo og Akershus med høyest fylkesfordelt bruttoinntekt.

Mineraler og malm kan ha potensiale, men er ubetydelig. Også her trekkes det frem at det er byene som er forbrukere.

Hva gjelder turisme er også Oslo den klart foretrukne delen av landet å besøke, begrunnet med antall gjestedøgn.

Så oppsummerer den opprinnelige Bergenseren at «han selv har flyttet til Oslo, og angrer ikke».

Dette er saken: Mytene om Oslos verdiskapning (Publisert i 2017)

Stavrum mener bygdenorge dør ut

Gunnar Stavrum i sin tur, bygger mye av sin argumentasjon på at bygdenorge rett og slett er iferd med å dø ut. Det bor snart kun pensjonister der, ungdommen har flyttet ut. Det blir etterhvert alt for kostbart å subsidiere utkant-Norge med 40-50 milliarder per år i støtteordninger.

Dette er saken: Hvorfor skal vi betale folk for å bo på steder de helst har lyst til å flytte fra?

Dessuten, så virker det i Stavrums hode, helt feil å bruke alle disse milliardene på å subsidiere folk som likevel ikke ønsker å bo der, og snart dør ut. For å bekrefte alvoret i situasjonen, så påpeker han at ikke en gang innvandrere ønsker å bo der lengre.

For å sette tallet 40-50 milliarder i kontekst, sa tilsvarer dette Oslo sin forventede kommunale gjeld i 2021.

Ikke noe enten eller

Jeg er helt med på at urbanisering og stordriftsfordeler ved å sentralisere kan ha, og har økonomiske fordeler. Men, man må også huske å legge inn utfordringene som integrering, miljø, kostnad og tilgjengelighet på bolig, mangel på egne ressurser og kriminalitet.

Jeg er også inneforstått med at enkelte administrative funksjoner kan ha nytte av å samles. Men, som den pågående pandemien har lært oss, i mye mindre grad enn vi trodde. Samt at tidene her har faktisk endret seg i retning av at vi kan administrere mer spredt.

Les flere saker fra Norsk debatt her

Jeg har også forståelse for at ungdom trekkes inn til byene, grunnet bedre sosiale tilbud, utdanning, jobb og urban tilværelse. Men, man må huske på at dette er en konsekvens av at arbeidsplasser forsvinner fra bygdene, og derved sosiale tilbud. Altså en forsterkende effekt.

Etter mitt hode finnes det ikke enten eller. Heller omvendt proporsjonalt i forhold til de to overnevnte herrenes påstander.

Byene er faktisk helt avhengig av distriktene, i mye større grad enn hva bygden er av byen.