I forrige uke leste jeg at universitetet i Bergen har varslet at de vil bli et klimanøytralt universitet innen 2030. I den anledning skal de gjennomgå sine investeringer og flytte pengene sine over i fossilfrie fond.

Det er i utgangspunktet en god ting at universitetene ønsker å ta et samfunnsansvar, men jeg skulle likevel ønske at de var ærlige på hvor en stor del av pengene deres faktisk kommer fra.

Les også: Sylvi Listhaugs støttespillere gjør Fremskrittspartiet til elite-diktatur

I et regnestykke presentert ved stortingsrepresentant Roy Steffensen ser vi at rundt en av fem kroner på statsbudsjettet kommer fra oljefondet. Når vi så vet at universitetet i Bergen mottar 3,9 milliarder kroner over statsbudsjettet, kan vi fastslå at ca. 789 millioner i teorien vil være oljepenger.

Klare seg uten oljepenger

Hadde UiB virkelig ment noe med sitt frontalangrep mot oljebransjen burde de vel egentlig avstå fra å motta penger som de får som en direkte konsekvens av norsk oljeproduksjon?

Det er nettopp her at store deler av den norske venstresiden møter seg selv i døra. For det hadde vært mye lettere å respektere oljemotstanderne om de faktisk hadde gjort et reelt forsøk på å klare seg uten oljepenger.

Problemet i dag er at de som ønsker å legge ned oljenæringen stort sett er de samme som vil ha en mer omfattende velferdsstat. De har likevel ingen svar på hvor pengene skal komme fra.

Det store paradokset er at de trenger oljepenger for å gjennomføre politikken sin, likevel synes ingen å reagere nevneverdig på dette.

Anerkjenn næringen, så kommer du langt

Det hadde vært spennende å se MDG og andre partier som ønsker å stanse all oljeproduksjon fjerne inntekter fra oljesektoren når de skal utarbeide sitt alternative statsbudsjett, og det hadde vært veldig spennende å se UiB gjøre det samme i sine budsjetter.

Les mer fra Norsk debatt her

Ønsker man å slå beina under Norges viktigste næring så bør man hvert fall gjøre sitt for å vise at man klarer seg uten inntekter derfra. For når alt kommer til alt er det nettopp oljepenger som er en stor del av grunnen til den velferden vi har i dag. Vi får studere gratis og har gode og faglig sterke universiteter.

Det hadde derfor vært fint med litt anerkjennelse av næringen som har gitt oss de mulighetene vi har i dag.

Nå sier jeg ikke at oljeeventyret vil vare evig, det tror jeg også de fleste er enige om. Problemet er at vi per nå ikke har noen gode alternativer som vil kunne erstatte verken inntekter, eller antall arbeidsplasser fra oljenæringen.

Derfor skulle jeg ønske at universitetene var litt mer opptatt av å finne løsninger enn problemer, og at de ikke forsøkte å kamuflere ønsket om klimanøytralitet bak en dårlig skjult oljeavhengighet.

Julianne Cornelia Ofstad, formann i Fremskrittspartiets ungdom i Viken og 1. vara til FpUs sentralstyre, Oslo